Kdo jsme:

Jsme architekti zabývající se prací pro města a obce formou rozvoje architektury a urbanismu. Před samotným zpracováním architektonického úkolu se snažíme kvality města celkově zhodnotit a najít jeho potenciál. S nalezenou hodnotou následně pracujeme a rozvíjíme tím unikátnost každé obce. Tento přístup považujeme za jediný správný, protože podporuje aktivitu místních obyvatel a jejich uvědomění si hodnot místa kde žijí. Město či obec se tak stane jedinečnou, konkurenceschopnou a bude příjemným místem pro své obyvatele i turisty.

Vymýšlíme architekturu vycházející z podstaty, hodnoty a potenciálu místa. Jen díky tomu můžeme předložit architektonické dílo s myšlenkou, a ne pouze povrchní a líbivý návrh. Nedesignujeme. Hledáme, hodnotíme, analyzujeme, ptáme se, navrhujeme a realizujeme.

Pro obec Tuchoměřice jsme dokončili Vizi rozvoje obce.

Společně s místní skupinou BUK Zdoňov jsme se zamýšleli nad rozvojem obce Zdoňov a to hlavně v horní části u tenisovýh hřišť a podél asfaltové turistické cesty.

Pro vlastníka nemovitosti v osadě Želichov jsme navhrli celkovou koncepci stavebních úprav objektu a jeho okolí a následně vyprojektovali střípek z tohoto návrhu: saunu na břehu rybníka.


Pro město Vsetín jsme vypracovali soustavu studií neboli Vizi rozvoje centra města.
Idea: oživení centra města skrze propojení s okolními panelovými sídlišti, dostavba nových budov v centru, zapojení nábřeží řeky Bečvy do centra města, revitalizace parteru socialistických budov (kulturní dům, jednota, Vsacan, atd.).Dvoutýdenní intenzivní studentská dílna, která je zaměřena na realizaci architektonických a uměleckých objektů přímo na ostrově. 

 


Idea: sbíhající se cesty v krajině a muzeum s expozicí Rok na vsi
Řešení se zaměřuje jak na samotnou náves obce, tak na okolní krajinu. Hlavními tématy jsou rybníky, ekologie, krajina na pomezí CHKO, nová výstavba, kulturní sál a muzeum.

Od minulého roku probíhá stavba domu ŠVAK, hrubá dřevostavba i s fasádou je již hotova, nyní dojde k finálnímu usazení okenních rámů, vstupních dveří a laťovaní střechy a práce se přesunou do interiéru. Kompletně by vše mohlo být hotovo do září.
Řešení urbanismu širšího centra obce s hlavní komunikací, novostavbou OÚ a obecním parkemIdea: organismus vrostlý do panelákového bytu
Zadavatel: soukromá osoba

Koupaliště v zámeckém parku - Dukovany

Idea: Koupaliště v zámeckém stylu v parku - bazén uzavřený do monolitu, průhledy do parku, intimní koupání uprostřed města

Zadavatel: OU Dukovany (Jihomoravský kraj)
Více než 30 architektonických studií v jednom projektu
zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)3 dřevěné zákryty na odpad do obce Sibřina a Stupice

Jedná se o polouzavřené zákryty na popelnice, které jsou jakousi zástěnou. Objekty mají horizontální podlouhlý tvar. Vizuálně objekty vycházejí z tradice stavění kůlen a díky symbolu proříznutého ohryzku i z kadibudek.
Zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)
30 architektonických studií v jednom projektu
Idea- určení vývoje obce nacházející se v těsném okolí Prahy. Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: OU Dobřejovice (Středočeský kraj)

Idea:  objekt a prostor je určen pro mladé lidi, které k sobě vtahuje a poskytuje jim možnosti pro sportovní a kulturní aktivity
Studie s následnou realizací 2014
Zadavatel: MU Chabařovice  (Ústecký kraj)


„ROZVÍJENÍ LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY A URBANISMU DNES"
Místo konání: Karlovy Vary, 1.-2. listopadu 2012
projekt 2012 v rámci programu EU "Města v rozletu"
Zadavatel: město Třeboň (Jižní Čechy)20 architektonických studií v jednom projektu
Idea- přiblížení slavné historie Slavníkovského hradiště a Sv. Vojtěcha
Zadavatel: OU Libice nad Cidlinou  (Středočeský kraj)Idea- návrat kříže, propojení kříže s branou, nový obřad loučení
Diplomový projekt, realizace 2010
autor: Ivo Pavlíkvíce informací o projektu www.ivopavlik.cz
Korejský časopis o architektuře
Idea- živá náves a muzeum v krajině
studie 2011
zadavatel: MU Horažďovice (Plzeňský kraj)Zúčastnili jsme se Landscape festivalu Plzeň

"City Upgrade Architekti vytvořili z recyklovatelného materiálu - palet pilotní přístup a mobiliář pro účely letošního ročníku festivalu Náplavka k světu na levém břehu řeky Mže u Rooseveltova mostu na Roudné. Během několika dní tak vzniklo nové schodiště, posezení či molo pro kotvení lodiček. Tato aktivita zcela zapadá do celkové urbanistické koncepce pojetí plzeňských řek v rámci centra města, o kterou se pořadatelé festivalu náplavka již několik let úspěšně snaží."

řešení: ideová revitalizace celé lokality náměstí, návrh koncepce asanace a revitalizace prostoru náměstí. Úpravy a přestavby okolních objektů včetně jejich funkčního využití.

images/zdar-plakat.jpg

2. místo v arch. soutěži na revitalizaci bývalého kravína na domov s pečovatelskou službou a řešení centra městysuSoutěž na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Janské náměstí - 4. místo

řešení: přesunutí Základní umělecké školy do prostor bývalého kláštera

Nový názor na žití seniorů v domovech s pečovatelskou službou. Idea setkávání lidí mezi sebou.


řešení: nová budova mateřské školky, zhodnocení potenciálu Jana Amose Komenského k městu Fulneku a jeho práce v oboru výchovy dítěte, propojení oblasti Kláštera a školky až po malou náves u kulturního centra. 
řešení: Jedná se o celkové řešení a úpravu stávajícího hřbitova a jeho rozšíření o kolumbárium a novou rozlučkovou síň s před prostorem. Dále se řeší kultivace pomníku hromadného hrobu, úprava stávající budovy – zázemí hřbitova, zahrádka pro rozprášení, doplnění o nové prvky a mobiliář pro cyklisty a turisty na trase před hřbitovem.

řešení první fáze_sezení_studieNázev projektu: Dřevník
Idea: tradičně hmotově koncipovaná stavba se současným variabilním interierem odpovídajícím náročnému provozu komunitního centra
Témata: městys na soutoku dvou řek, Ostrov se zaniklým klášterem, říční lázně, hospůdka u ocelového mostu,  střed města přetížený dopravou,  chybě jící náměstí a  nevyužitý potenciál prostoru kolem řeky. https://sites.google.com/site/vizerozvojedavle/


Více než 60 architektonických studií v jednom projektu
Rozvinutí historického a archeologického potenciálu města. Podpoření turistického ruchu. 
Zadavatel: Město Starý Plzenec (Plzeňský kraj)


Autobusová zastávka  MHD Dobřejovice

Zadavatel: OU Dobřejovice (Středočeský kraj)
40 architektonických studií v jednom projektu
Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: OU Močovice (Středočeský kraj)

60 architektonických studií v jednom projektu
Idea- rozvoj historického města do budoucna. Identifikace nevyužitého potenciálu a konkrétní architektonická řešení 
zadavatel MU Česká Kamenice (Ústecký kraj)
Idea- navázání na tradiční zdobení severočeských horských domů, vnitřní prostor domu je propojen pro společný život členů rodiny
Zadavatel: Jaromír a Šárka Jindrovi, soukromá osoba
Plánovaná realizace: jaro 2013
Místo: Vysoké nad Jizerou


Soustava studií pro obec Hrubá Vrbka


Idea- oživení obce pomocí šetrného cestovního ruchu, unikátní stavby komor a stodol
Plánovaná realizace zastávek z fondů EU
Zadavatel: OU Hrubá Vrbka (Jižní Morava)


více zde...Idea- navrácení důstojné podoby slánskému prameni, propojení se Slánskou horou 
Projekt 2012, studie
Zadavatel: MU Slaný (Středočeský kraj)Idea- Lišov, město nábytku. Odkaz k slavné nábytkářské historii města.
Architektonická soutěž,
2011
zadavatel: MU Lišov (Jižní Čechy)

Idea- návrat obřadu pohřbívání a loučení na vesnici 
studie 2010
zadavatel: OU Dukovany


Idea- stoupání k bohu, stoupání na vyšší úroveň bytí, vizuální klam dlouhé a strmé cesty
studie 2010, dokumentace pro provedení stavby 2011, realizace 2013
zadavatel: OU Dukovany (Vysočina)Kříž-brána v časopise  Beton  a v knize  Tvář venkova


            


model celé obce i se stromy
model je volně přístupný v Google Earth
projekt 2010


Idea-  obnova opuštěného sportovního areálu - vznik sportovního parku
studie 2011
zadavatel: OU Lanžhot (Jižní Morava)