Nabízíme Vám:
 
V oblasti architektury 

- příprava zakázky
- vytvoření programu stavby 
- investiční náklady
- studie stavby (STS)
- předjednání na dotčených úřadech (DOSS)
- dokumentace k územnímu řízení včetně spec. profesí (DÚR)
- projednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
- rozhodnutí o umístění stavby (ÚR)
- komplexní dokumentace ke stav. řízení včetně speciálních profesí (DSP)
- projednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
- stavební povolení
- vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- spolupráce při výběru dodavatele stavby (VDS)
- autorský dozor projektanta (AD)
- spolupráce po dokončení stavby

V oblasti urbanismu 

- regulační plán
- architektonicko-urbanistické studie
- zastavovací studie

V oblasti krajinářské

- spolupracujeme s odborníky v  oblasti krajiny
řešení: přesunutí Základní umělecké školy do prostor bývalého kláštera
https://sites.google.com/site/proobec/architektura/revitalizace-klastera-v-chebuřešení: centrum obce - historický dvůr, novostavba bytového domu, kaple  
umístění: 1 místo

výhra v soutěži Dvůr HolasoviceVendryně - řešení centra obce

Idea- propojující most v Beskydech
Urbanismus
Návrh 2014
Zadavatel: obec Vendryně

https://sites.google.com/site/proobec/architektura/vendryneKříž- brána v Dukovanech

Idea- návrat kříže, nový obřad loučení
Diplomový projekt 
Realizace 2010
architekt: Ivo Pavlík

Jedná se o návrat kříže do krajiny na místo, kde vždy kříž byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem, za kterým je možné býti rozptýlen. Směřován východ západ. Průchod bránou znamená dostat se na "druhou stranu", kde můžeme přemýšlet... Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Přes bránu není možné vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?... Stěny a překlad byli vylity do bednění z balíků slámy, které byly zapáleny. Oheň spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn- vznikl popel!Východní strana, která vytváří spolu s překladem kříž, byla vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl.
Idea: návrat lázeňského typu koupání do zámeckého areálu v Dukovanech
Plánovaná realizace: 2015
Místo: Dukovany

https://sites.google.com/site/proobec/misto-pro-mlade-v-chabarovicich/dukovany---plavecky-areal

Plavecký areál ve stylu zámeckých lázní

Dle našeho názoru je koupaliště v zámeckém parku velkou příležitostí nikoliv pro tvorbu koupaliště v obvyklém smyslu, ale ve smyslu zámecké lázně odkazující na stavby, které se v blízkosti zámeckých sídel budovaly. Objekt je tedy vizuálně propojen se zámkem a parkem. Pohled lidí koupajících se na vyvýšené terase je spjat s přítomností zámku. Fundament s bazénem díky svému vyvýšení vytváří z lidí "herce", kteří se pohybují na “jevišti”. Díky tomuto výškovému rozdílu se proměňuje celková atmosféra místa a s tím i mysl lidí. Člověk je velmi determinován architekturou a přizpůsobuje architektuře své pohyby, myšlenky a chování. Návštěvník tedy na vyvýšeném prostoru vnímá polouzavřenou, honosnou, divadelní realitu ve směru k zámku. Zároveň však vnímá i realitu díky otevřenosti směrem jižním, která vybízí k rozběhnutí se a hrám nebo ležení a opalování se na travnaté části před hřištěm.


3 dřevěné zákryty na odpad do obce Sibřina a Stupice

Jedná se o polouzavřené zákryty na popelnice, které jsou jakousi zástěnou. Objekty mají horizontální podlouhlý tvar. Vizuálně objekty vycházejí z tradice stavění kůlen a díky symbolu proříznutého ohryzku i z kadibudek.
Zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)


Autobusová zastávka MHD Dobřejovice

Zadavatel: OU Dobřejovice (Středočeský kraj)


Lávka přes říčku Chotýšanku u obce Slověnice

realizace proběhne na jaře 2014
Zadavatel: OU Slověnice (Středočeský kraj)Idea- navrácení důstojné podoby slánskému prameni, propojení se Slánskou horou 
Studie 2012
zadavatel: Královské město Slaný (Středočeský kraj)


Studie se zabývá místem Slánského pramene, který je dnes ve velmi špatném stavu a přitom se jedná o velmi důležité místo pro město. Podle tohoto pramene bylo pravděpodobně město Slaný pojmenováno. Tvarosloví návrhu stavby vychází z podobných objektů, které stávaly nad studánkami a vzácnými prameny. Vzhled však reflektuje současnost a stavba se díky použitému materiálu Corten ztenčuje, odlehčuje a otevírá. Pramen souvisí se Slánskou (čedičovou) horou, z jejíhož nitra dnes pramen již bez příchuti soli vyvěrá. Proto jsme vizuálně propojili pramen s horou pomocí skály- cestičky (jakéhosi chodníku) z čedičových kamenů. Tato cesta v částech vytváří spíše skálu vhodnou k sezení, lezení, než pouhý chodník. Další linie našeho přemýšlení, která se váže k historii místa je symbolický návrat lázní, jež poblíž v minulosti stály. Vytváříme studánku tedy jako malé Kneippovy lázně. Ty budou osvěžením pro turisty a místní v letním období. 
Idea- obnova opuštěného sportovního areálu - vznik sportovního parku
studie 2011
zadavatel: obec Lanžhot (Jižní Morava)

Náš úkol byl najít novou náplň pro areál hřišť u nevyužívaného venkovního kluziště z 50.let. Budoucí využití a potenciál tohoto místa tkví v přeměně opuštěného sportovního areálu na sportovně kulturní centrum usazené do prostoru parku. Protože prázdná obrovská sportoviště působí nevyužívaně, kdežto prázdný park působí klidně a příjemně pro procházky. Na rozdíl oproti většině měst a obcí si Lanžhot uchoval mnoho tradic, které z něj vytvářejí pro lidi z vnějšku velmi zajímavé místo. Uprostřed tohoto volnočasového parku stojí venkovní zastřešené pódium. Dále zde navrhujeme vznik sportovních aktivit pro mladé lidi. Venkovní horolezecká stěna, skate park, multifunkční hřiště, ale také malé letní kino, místo pro pořádání venkovních akcí (jak malých, tak větších). Navrhované urbanistické řešení je také propojeno s kulturním rozvojem Lanžhota a to v podobě vzniku speciálního hudebního festivalu, který maximálně podporuje lanžhotské tradice, ale i jejich nové formy, vznikající především díky mladé generaci. 

Idea- živá náves a muzeum v krajině
architektonická studie 2011
zadavatel: město Horažďovice (Plzeňský kraj)


Pro město Horažďovice jsme vypracovali studii na úpravy návsi u rybníka v obci Boubín. Celková logika řešení si klade za cíl, umožnit lepší fungování obce Boubín pro své obyvatele a také vhodně přilákat turismus do obce a jejího okolí. Myslíme si, že takto fungující obec bude přínosem i pro město Horažďovice a pro zvýšení turistického ruchu ve městě a okolí. Konkrétně jsme zde řešili úpravy okolí kaple, obnovení cesty přes les na hřbitov, ke kostelu, na zříceninu hradu Prácheň. Také jsme přišli na nápad expozice starých rezavých zemědělských strojů přímo v krásné krajině u obce.

více zde...
řešení: ideová revitalizace celé lokality náměstí, návrh koncepce asanace a revitalizace prostoru náměstí. Úpravy a přestavby okolních objektů včetně jejich funkčního využití.
https://sites.google.com/site/proobec/architektura/namesti-karla-iv-melnik-soutez-cka-1-misto
řešení: nová budova mateřské školky, zhodnocení potenciálu Jana Amose Komenského k městu Fulneku a jeho práce v oboru výchovy dítěte, propojení oblasti Kláštera a školky až po malou náves u kulturního centra. 
Mateřská škola Fulnek soutěž čka 1 místo
Nový názor na žití seniorů v domovech s pečovatelskou službou. Idea setkávání lidí mezi sebou.

Domov s pečovatelskou službou Sezimovo Ústí
řešení: Jedná se o celkové řešení a úpravu stávajícího hřbitova a jeho rozšíření o kolumbárium a novou rozlučkovou síň s před prostorem. Dále se řeší kultivace pomníku hromadného hrobu, úprava stávající budovy – zázemí hřbitova, zahrádka pro rozprášení, doplnění o nové prvky a mobiliář pro cyklisty a turisty na trase před hřbitovem.

https://sites.google.com/site/vizeceskevelenice/studie-hrbitova
řešení první fáze_sezení_studie

https://sites.google.com/site/proobec/malostransk-nmst-ve-starm-plzenci
Idea: organismus vrostlý do panelákového bytu
Zadavatel: soukromá osoba

https://sites.google.com/site/proobec/byt_kaplicka
Idea: objekt a prostor je určen pro mladé lidi, které k sobě vtahuje a poskytuje jim možnosti pro sportovní a kulturní aktivity
Plánovaná realizace: 2013
místo: Chabařovice

Jedná se o prostor, který je určen pro mladé lidi, kteří dnes nemají ve městě své místo pro trávení volného času. Objekt svým tvarem má tyto lidi vtahovat a poskytovat jim prostor pro sportovní, ale také možné kulturní aktivity. Objekt sám o sobě umožňuje sportovní aktivity typu parkour a díky propojení konstrukce s ocelovými prvky také posilování - workout. V interieru je objekt členěn masivními dřevěnými schody, které se svažují směrem ke stěně, na kterou lze promítat projekce. Zde by také měla být zavedena nezničitelná zásuvka s elektrickým proudem pro možnost zapojení laptopu a projektoru. Objekt je pouhým neuzavřeným přístřeškem bez možnosti vytápění. Jeho využití je tedy předpokládáno od jara do podzimu. Objekt je úzce spojen se zemí, kterou svým tvarem kopíruje. Samotný interiér je řešen jako mírně zanořený do země. Celá konstrukce je z betonu, pouze prvky k sezení jsou, jak již bylo zmíněno, dřevěné. Objekt se obrací svoji otevřenou stěnou jižním směrem k travnaté části, na které se dá hrát fotbal. Z interieru je do této části dobrý výhled.
Idea: prostor je určen pro mladé lidi, kterým dává možnost zajímavě sportovně trávit volný čas
Plánovaná realizace: 2013
místo: Chabařovice


Bike park má dvě navržené dráhy na dvě různé možnosti ježdění na kole. Jedna je na rovině a druhá je v kopci. V kopci bude trať pro pump track a na rovině dirt jump. Dráha pro dirt jump je trasa vedoucí z nejvyššího bodu kopce a vede po svahu dolů. Dirt jump znamená skákání na hlíně, jedná se tedy o speciálně tvarované hliněné objekty, které slouží jak pro odraz tak také pro dopad. Zde se skáče co nejvýše a dělají se při skoku různé cviky/ triky s kolem. Pump track je dráha z bílé hlíny na rovině. Jezdí se zde po okruhu díky tomu, že je okruh uzavřený, je možné jezdit pořád do kola. Okruh má svůj start a cíl, jde o to projet tuto trať co nejrychleji, můžou jet vedle sebe 2-3 závodníci. Pump track dráha je navržena tak, že zde mohou jezdit děti od nejmenších až po starší pokročilé. Všechny trasy se setkávají s okruhem na jednom místě. V místě asfaltové komunikace. Zde je spojovací bod. V tomto místě je možné z trasy z dirt jumpu plynule přejet na pump track okruh. Vzniká tak jedna dlouhá technicky různorodá trať.
Idea- navázání na tradiční zdobení severočeských horských domů, vnitřní prostor domu je propojen pro společný život členů rodiny
Plánovaná realizace: jaro 2013
Místo: Vysoké nad Jizerou

Idea návrhu vychází z transformace původního lidového stavení podhorské oblasti Čech do současnosti. Dům navazuje na historické tradiční zdobení- skládání fasády pomocí dřevěného laťování a vytváření různorodého pruhování fasády pomocí světlých a tmavých pruhů. Na fasádě domu jsou latě skládány do jednoduchých geometrických vzorů. Okna jsou jak špaletová tradiční menší velikosti tak i s velkými prosklenými plochami. Okna jsou kolem vnějšího rámu zdobně orámována podobně, jako bývala orámována v historických stavbách. Toto tradiční orámování oken je však transformováno do současných jednodušších a kosých tvarů.

První podmínkou bylo, že cena realizace domu svépomocí bude jeden milión Kč. Druhá podmínka zněla, že bude použita levná izolace ze slámy od místních zemědělců. 

Idea- Lišov, město nábytku. Odkaz k slavné nábytkářské historii obce.
Architektonická soutěž, 
2011
zadavatel: město Lišov (Jižní Čechy)

Zadání vyzvané soutěže bylo navrhnout obnovu prostranství náměstí Míru. Řešení náměstí však, podle nás, souvisí také s řešením celého centra města, které formují dvě hlavní cesty. Proto navrhované řešení zahrnuje i tyto další části. Základní myšlenkou celkového pojetí úprav je zobytnit veřejný prostor města, kde by mělo dojít k vytvoření různých „pokojů“ s rozličnou atmosférou. Každý tento „pokoj“, ať už ulička nebo náměstí, má nábytek- mobiliář a „na podlaze“ položený „koberec“- tedy různé druhy dlažby. Tyto „podlahy“ definují prostory, které jsou důležité pro centrum města. Prostory mohou obyvatelům a turistům nabídnout prostředí od intimity po otevřenost prostoru. Od hluku po klid. Představujeme si, že každý si zde najde to svoje místo. Hlavní myšlenka vychází a podtrhuje nejdůležitější specifikum města. Tím je dlouholetá kvalitní výroba nábytku již od 19. století. Jde tedy o odkazování se k nábytkářské tradici, poukázání na tuto tradici a jak věříme, tak i obnovení tradice ve své původní kvalitě.

více zde...Projekt 2012, studie
zadavatel: městys Všetaty (Středočeský kraj)


Studie se vyjadřuje pomocí symbolů, které jsou jako jednotlivé prvky vloženy do místa parku. Je zde položený velký strom "padlý". Můžeme se jen domnívat a přemýšlet, jaký je jeho význam... Mobiliář k sezení je uzpůsobený tak, aby navozoval různou atmosféru a také byl využíván různými lidmi (maminky s kočárkem pozorující si hrající děti, mladí lidé hledající soukromí, apod.). Je zde nově navržena lávka přes potok, původní cesty byly zachovány pouze zpevněny mlatem, na vybrané strany byly umístěny jednoduché prvky podporující dětskou představivost. 

Idea- stoupání k bohu/stoupání na lepší úroveň, vizuální klam dlouhé a strmé cesty
studie 2010, dokumentace pro provedení stavby 2011, realizace 2013
zadavatel: obec Dukovany (Vysočina)

Těžiště úprav kolem kostela tvoří schodiště. Toto schodiště vede od návsi směrem ke kostelu. Z pohledu příchozího od návsi působí jako perspektivní klam, cesta po schodišti se zdá být delší a strmější. Kostel se tím pádem zdá větší. Schodiště ve spojení s kostelem- křesťanstvím má význam přibližování se k bohu (člověk se snaží být lepší a vystupovat na vyšší úroveň). Tato myšlenka nás vedla k nápadu, že schodiště symbolizuje také cestu životem člověka- jednotlivé schody se přibližují, schody se stávají strmější a výstup je čím dál náročnější. Prostor schodiště se zužuje, na konci schodiště je místo pouze pro jednoho člověka, tady už člověk musí jít sám. Taky okamžik samoty ve smrti. Na konci schodiště má člověk možnost obrátit se a podívat se zpět na svoji cestu. K tomu slouží vyhlídka přistavená na konci ke schodišti. Po straně schodiště vede zábradlí, které je v dolní části zatočeno do spirály a má symbolizovat biskupskou hůl, jako symbol ochrany. Schodiště je vytvořeno z dřevěných pražců. Další úpravy kolem kostela se týkají vydláždění kamennou štětovou dlažbou, umístění laviček a lavice, přemístění parkovacího stání a úpravy dalších uliček se schody vedoucích ke kostelu.
Idea- přirozený obřad loučení, cesta k zemřelému
Architektonická soutěž, 
2010
zadavatel: město Roudnice nad Labem (Ústecký kraj)

Hlavní myšlenka, podle které byl koncipován areál a smuteční síň, vychází z psychologického vysvětlení loučení se ze zemřelým a postupným vyrovnáváním se s jeho smrtí. Areál smuteční síně formuje průběh pohřbu do jedné cesty pozůstalých, která začíná u příjezdu, pokračuje chodbou kolem místnosti s fotkou zemřelého, zahrady s místností pro předání urny, na křížení dvou cest nad kterým je usazen zvon,  do prostoru smuteční síně. Cesty jsou lemované vysokými zdmi, které směřují pohled procházejících pouze směrem dopředu nebo nahoru k obloze. Cesty také rozdělují areál na několik zahrad, vsypových louček, kolumbárium.

více zde...
Idea- návrat obřadu pohřbívání a loučení na vesnici 
studie 2010 
zadavatel: obec Dukovany