Bike park Chabařovice


celková situace bike parku


řešení okruhu pro pump track

Bike park má dvě navržené dráhy na dvě různé možnosti ježdění na kole. Jedna je na rovině a druhá je v kopci. Pump track je dráha z bílé hlíny na rovině. Jezdí se zde po okruhu díky tomu, že je okruh uzavřený, je možné jezdit pořád do kola. Okruh má svůj start a cíl, jde o to projet tuto trať co nejrychleji, můžou jet vedle sebe 2-3 závodníci. Pump track dráha je navržena tak, že zde mohou jezdit děti od nejmenších až po starší pokročilé.


vnější okruh, okruh pro zkušenější,  trasy na pump track

místo: Chabařovice
zadání: návrh využití prostoru pro nový bike park
stupeň PD: studie, p
lánovaná realizace 2013
rok vypracování: 2013
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová

řešení okruhu pro dirt jump

V kopci bude trať pro pump track a na rovině dirt jump. Dráha pro dirt jump je trasa vedoucí z nejvyššího bodu kopce a vede po svahu dolů. Dirt jump znamená skákání na hlíně, jedná se tedy o speciálně tvarované hliněné objekty, které slouží jak pro odraz tak také pro dopad. Zde se skáče co nejvýše a dělají se při skoku různé cviky/ triky s kolem.


řez trasy na dirt jump

Všechny trasy se setkávají s okruhem na jednom místě. V místě asfaltové komunikace. Zde je spojovací bod. V tomto místě je možné z trasy z dirt jumpu plynule přejet na pump track okruh. Vzniká tak jedna dlouhá technicky různorodá trať.


vnitřní okruh, okruh pro menší děti,  trasy na pump track