Byt KaplickáSoučasný stav bytu je pro dnešní kvalitní žití nevhodný. Primárním problémem panelových bytů je jejich velmi nekvalitní zpracování, jejich vizuální stav a nevhodné řešení dispozice. Především jde o rozdělení na mnoho malých místností, tmavých chodeb a koutů a také typického pachu.

Problém panelákových bytů však nevzešel jen z morálního opotřebení těchto objektů ale prob­lémem jsou panelové domy již od svého počátku. Pokud si uvědomíme hodnotu bytů z 19. a počátku 20. stol. a jejich dnešní funkčnost a kvalitu, je jasné, že problém byl vytvořen již při samot­ném navrhování socialistických králíkáren. Veškerá nekvalita viditelná ihned po výstavbě je i zřetelná z filmu Věry Chytilové- Panelstory.

Pro zlepšení alespoň vnitřní části proto navrhujeme veškeré dělící příčky (nejsou z betonu) odstranit.

Základní ideou nově navrženého bytu je odkrýt panelovou podstatu a do ní umístit nový or­ganismus bydlení. Jakoby dřevěný organismus navazující na kvalitní nábytkářskou tradici do bytu přiletěl a rozevřel své skleněné a lesklé útroby.

Bude proto potřeba odstranit původní dispozici, elektroinstalaci, vedení vody apod. a zachovat pouze panelové stěny. Tyto stěny opískovat a ukázat tak pravou podstatu prostoru. Prostoru, který díky svému otevření má alespoň nějakou hodnotu. Do tohoto prostoru vložit organismus, který v bytě vytvoří prostory a místa k žití. Zároveň tento organismus necloní volnému pohledu na celý prostor. Díky tomu by měl byt působit vzdušným a větším dojmem než ve skutečnosti je. Důležitá je také práce se skleněnými stěnami apod., které prostor prohlubují a také s odrazivými plochami, které díky svému lesku také opticky zvětšují prostor a odrážejí světlo. Podstatné je totiž byt i maximálně prosvětlit.

Samotný objekt by měl být velmi hodnotným nábytkovým kusem pokrytým kvalitní dýhou v plochách řešenou “zrcadlovým skládáním” a finálně upravenou speciálním vysoce lesklým a kval­itním povrchem- šelakovou politurou. Podstatou je tedy návrat kvality do prostoru bez hodnoty. Jedinou hodnotou je prostor. Dle našeho názoru je také důležité se samotným vkladem co nejvíce distancovat od obvyklých zavedených schémat úprav bytů. I proto je třeba projekt v další fázi dále upravit a ještě více se distancovat. Vše samozřejmě po dohodě s investorem a po zjištění dalších faktů o bytu.