Kdo jsme:

Jsme architekti zabývající se prací pro města a obce formou rozvoje architektury a urbanismu. Před samotným zpracováním architektonického úkolu se snažíme kvality města celkově zhodnotit a najít jeho potenciál. S nalezenou hodnotou následně pracujeme a rozvíjíme tím unikátnost každé obce. Tento přístup považujeme za jediný správný, protože podporuje aktivitu místních obyvatel a jejich uvědomění si hodnot místa kde žijí. Město či obec se tak stane jedinečnou, konkurenceschopnou a bude příjemným místem pro své obyvatele i turisty.

Vymýšlíme architekturu vycházející z podstaty, hodnoty a potenciálu místa. Jen díky tomu můžeme předložit architektonické dílo s myšlenkou, a ne pouze povrchní a líbivý návrh. Nedesignujeme. Hledáme, hodnotíme, analyzujeme, ptáme se, navrhujeme a realizujeme.

Rozvinutí potenciálu vína a vinařství v obci, zvýšení potenciálu lokality vzhledem k turistickému ruchu. Urbanistické řešení obce, více než 40 architektonicky řešených částí. Nový Dům vína alias kulturní dům.


Společně s vedením obce jsme připravili zadání veřejné anonymní architektonické soutěže o návrh na téma Revitalizace historického jádra obce Tetín. Naše práce nezůstala jen u přípravy zadání a podmínek soutěže, týkala se také např. organizaci nezávislé poroty včetně koordinace všech schůzek. Více se o probíhající soutěži dozvíte na stránkách České komory architektů.


řešení: ideová revitalizace celé lokality náměstí, návrh koncepce asanace a revitalizace prostoru náměstí. Úpravy a přestavby okolních objektů včetně jejich funkčního využití.

https://sites.google.com/site/proobec/doma/namesti-karla-iv-melnik-soutez-cka-1-mistořešení: centrum obce - historický dvůr, novostavba bytového domu, kaple  
umístění: 1 místo

výhra v soutěži Dvůr Holasovice
Nový názor na žití seniorů v domovech s pečovatelskou službou. Idea setkávání lidí mezi sebou.   
Domov s pečovatelskou službou Sezimovo ÚstíPro město Vsetín jsme vypracovali soustavu studií neboli Vizi rozvoje centra města.
Idea: oživení centra města skrze propojení s okolními panelovými sídlišti, dostavba nových budov v centru, zapojení nábřeží řeky Bečvy do centra města, revitalizace parteru socialistických budov (kulturní dům, jednota, Vsacan, atd.).

https://sites.google.com/site/vizevsetin/
https://sites.google.com/site/vizevsetin/https://sites.google.com/site/vizeceskevelenice/vize-rozvoje
Dvoutýdenní intenzivní studentská dílna, která je zaměřena na realizaci architektonických a uměleckých objektů přímo na ostrově. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/281828-pila-misto-pravitek-studenti-architektury-zkrasluji-ostrov-v-davli/
 


Idea: sbíhající se cesty v krajině a muzeum s expozicí Rok na vsi
Řešení se zaměřuje jak na samotnou náves obce, tak na okolní krajinu. Hlavními tématy jsou rybníky, ekologie, krajina na pomezí CHKO, nová výstavba, kulturní sál a muzeum.

https://sites.google.com/site/proobec/studie-pro-obce/rose
Od minulého roku probíhá stavba domu ŠVAK, hrubá dřevostavba i s fasádou je již hotova, nyní dojde k finálnímu usazení okenních rámů, vstupních dveří a laťovaní střechy a práce se přesunou do interiéru. Kompletně by vše mohlo být hotovo do září.
Řešení urbanismu širšího centra obce s hlavní komunikací, novostavbou OÚ a obecním parkem

https://sites.google.com/site/proobec/architektura/vendryne


3 lokality města řešené v soustavě architektonických studií prezentované ve formě 3D animace

https://www.youtube.com/watch?v=UtkSNbO7rVI&feature=youtu.beIdea: organismus vrostlý do panelákového bytu
Zadavatel: soukromá osoba

https://sites.google.com/site/proobec/byt_kaplicka

Koupaliště v zámeckém parku - Dukovany

Idea: Koupaliště v zámeckém stylu v parku - bazén uzavřený do monolitu, průhledy do parku, intimní koupání uprostřed města

Zadavatel: OU Dukovany (Jihomoravský kraj)

https://sites.google.com/site/proobec/misto-pro-mlade-v-chabarovicich/dukovany---plavecky-arealVíce než 30 architektonických studií v jednom projektu
zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)


https://sites.google.com/site/vizeobcesibrina/

3 dřevěné zákryty na odpad do obce Sibřina a Stupice

Jedná se o polouzavřené zákryty na popelnice, které jsou jakousi zástěnou. Objekty mají horizontální podlouhlý tvar. Vizuálně objekty vycházejí z tradice stavění kůlen a díky symbolu proříznutého ohryzku i z kadibudek.
Zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)
30 architektonických studií v jednom projektu
Idea- určení vývoje obce nacházející se v těsném okolí Prahy. Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: OU Dobřejovice (Středočeský kraj)

Idea: objekt a prostor je určen pro mladé lidi, které k sobě vtahuje a poskytuje jim možnosti pro sportovní a kulturní aktivity
Studie s následnou realizací 2014
Zadavatel: MU Chabařovice (Ústecký kraj)„ROZVÍJENÍ LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY A URBANISMU DNES"
Místo konání: Karlovy Vary, 1.-2. listopadu 2012
projekt 2012 v rámci programu EU "Města v rozletu"
Zadavatel: město Třeboň (Jižní Čechy)20 architektonických studií v jednom projektu
Idea- přiblížení slavné historie Slavníkovského hradiště a Sv. Vojtěcha
Zadavatel: OU Libice nad Cidlinou (Středočeský kraj)Idea- návrat kříže, propojení kříže s branou, nový obřad loučení
Diplomový projekt, realizace 2010
autor: Ivo Pavlíkvíce informací o projektu www.ivopavlik.cz
Korejský časopis o architektuře
Idea- živá náves a muzeum v krajině
studie 2011
zadavatel: MU Horažďovice (Plzeňský kraj)
řešení: přesunutí Základní umělecké školy do prostor bývalého kláštera
https://sites.google.com/site/proobec/architektura/revitalizace-klastera-v-chebuřešení: nová budova mateřské školky, zhodnocení potenciálu Jana Amose Komenského k městu Fulneku a jeho práce v oboru výchovy dítěte, propojení oblasti Kláštera a školky až po malou náves u kulturního centra. 

Mateřská škola Fulnek soutěž čka 1 místo
řešení: Jedná se o celkové řešení a úpravu stávajícího hřbitova a jeho rozšíření o kolumbárium a novou rozlučkovou síň s před prostorem. Dále se řeší kultivace pomníku hromadného hrobu, úprava stávající budovy – zázemí hřbitova, zahrádka pro rozprášení, doplnění o nové prvky a mobiliář pro cyklisty a turisty na trase před hřbitovem.

https://sites.google.com/site/vizeceskevelenice/studie-hrbitova
řešení první fáze_sezení_studie

Malostranské Náměstí ve Starém PlzenciNázev projektu: Dřevník
Idea: tradičně hmotově koncipovaná stavba se současným variabilním interierem odpovídajícím náročnému provozu komunitního centra

https://sites.google.com/site/proobec/architektura/h55---devnkTémata: městys na soutoku dvou řek, Ostrov se zaniklým klášterem, říční lázně, hospůdka u ocelového mostu, střed města přetížený dopravou, chybějící náměstí a nevyužitý potenciál prostoru kolem řeky.https://sites.google.com/site/vizerozvojedavle/


Více než 60 architektonických studií v jednom projektu
Rozvinutí historického a archeologického potenciálu města. Podpoření turistického ruchu. 
Zadavatel: Město Starý Plzenec (Plzeňský kraj)

https://sites.google.com/site/mestostaryplzenec/mapa-resenych-mist


Autobusová zastávka MHD Dobřejovice

Zadavatel: OU Dobřejovice (Středočeský kraj)
40 architektonických studií v jednom projektu
Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: OU Močovice (Středočeský kraj)Lávka přes říčku Chotýšanku u obce Slověnice

realizace proběhne na jaře 2014
Zadavatel: OU Slověnice (Středočeský kraj)60 architektonických studií v jednom projektu
Idea- rozvoj historického města do budoucna. Identifikace nevyužitého potenciálu a konkrétní architektonická řešení 
zadavatel MU Česká Kamenice (Ústecký kraj)

Idea- navázání na tradiční zdobení severočeských horských domů, vnitřní prostor domu je propojen pro společný život členů rodiny
Zadavatel: Jaromír a Šárka Jindrovi, soukromá osoba
Plánovaná realizace: jaro 2013
Místo: Vysoké nad Jizerou


Soustava studií pro obec Hrubá Vrbka


Idea- oživení obce pomocí šetrného cestovního ruchu, unikátní stavby komor a stodol
Plánovaná realizace zastávek z fondů EU
Zadavatel: OU Hrubá Vrbka (Jižní Morava)


více zde...Idea- navrácení důstojné podoby slánskému prameni, propojení se Slánskou horou 
Projekt 2012, studie
Zadavatel: MU Slaný (Středočeský kraj)Idea- Lišov, město nábytku. Odkaz k slavné nábytkářské historii města.
Architektonická soutěž,
2011
zadavatel: MU Lišov (Jižní Čechy)

Idea- návrat obřadu pohřbívání a loučení na vesnici 
studie 2010
zadavatel: OU Dukovany


Idea- stoupání k bohu, stoupání na vyšší úroveň bytí, vizuální klam dlouhé a strmé cesty
studie 2010, dokumentace pro provedení stavby 2011, realizace 2013
zadavatel: OU Dukovany (Vysočina)Kříž-brána v časopise Beton a v knize Tvář venkova


            model celé obce i se stromy
model je volně přístupný v Google Earth
projekt 2010Idea- obnova opuštěného sportovního areálu - vznik sportovního parku
studie 2011
zadavatel: OU Lanžhot (Jižní Morava)