Dukovany - plavecký areál v blízkosti zámeckého parku

pohled z převýšené části bazénu

Plavecký areál ve stylu zámeckých lázní

Dle našeho názoru je koupaliště v zámeckém parku velkou příležitostí nikoliv pro tvorbu koupaliště v obvyklém smyslu, ale ve smyslu zámecké lázně odkazující na stavby, které se v blízkosti zámeckých sídel budovaly. Objekt je tedy vizuálně propojen se zámkem a parkem. Pohled lidí koupajících se na vyvýšené terase je spjat s přítomností zámku. Fundament s bazénem díky svému vyvýšení vytváří z lidí "herce", kteří se pohybují na “jevišti”. Díky tomuto výškovému rozdílu se proměňuje celková atmosféra místa a s tím i mysl lidí. Člověk je velmi determinován architekturou a přizpůsobuje architektuře své pohyby, myšlenky a chování. Návštěvník tedy na vyvýšeném prostoru vnímá polouzavřenou, honosnou, divadelní realitu ve směru k zámku. Zároveň však vnímá i realitu díky otevřenosti směrem jižním, která vybízí k rozběhnutí se a hrám nebo ležení a opalování se na travnaté části před hřištěm.

pohled na areál za zámeckou zdí

zvýšený pohled na koupaliště od mateřské školy

Řešení okolí lázně a školky

Pro propojení zámku a zámeckých lázní je také důležité, aby prostor nebyl oddělen plotem či zdí. Objekt lázní je proto vyvýšen. Není třeba plotu ani zdi, aby odděloval prostor pro koupání a opalování na trávě. Park tedy nově pokračuje od zámku až ke koupališti. Díky tomu budou odstraněny předzahrádky a prostor před školkou se i včetně chodníku upraví a stane se tak součástí parku. K tomu je třeba dosadit hodnotné stromy namísto tújí a dalších nevhodných keřů. Bude upravena cesta vedoucí kolem školky. Cestu je třeba narovnat. Je třeba, aby celý prostor působil jako jeden park.

pohled z travnaté plochy koupaliště na bazén s dřevěným schodištěm

Objekt je umístěn volně v nové parkové části. Do objektu se vstupuje po mlatové cestě napojené na stávající cesty v zámeckém parku a hlavní trasu pro pěší spojující sídliště s centrem obce. V letním období jsou vstupy do objektu otevřeny a dá se vstoupit do objektu, jak ze strany školky, tak cestou od sídliště.

Po vykoupání návštěvník může posedět na dřevěných schodech, být na terasách nebo ležet na trávě jižně od bazénu. Případně, a to je také žádoucí, může sejít po schodišti či seskočit z nízké zídky a jít směrem do parku. Bylo by rovněž dobré, aby návštěvníci vstupovali i do zámeckého parku, kde mohou případně ležet, či vykonávat různé sportovní či společenské aktivity. Také je do budoucna pravděpodobné, že návštěvník zajde na oběd do zámku.

horní pohled na uspořádání jednotlivých částí zámeckých lázní

Navrhujeme bazén se slanou vodou, tedy takový, kde se voda nedezinfikuje chlornany, ale tzv. elektrolýzou soli. Ve vodě je při použití této technologie rozpuštěná sůl v koncentraci cca 0,4–0,5 %, což je přibližně poloviční slanost slz. Pro porovnání slanost mořské vody je 3.5%.
Takto mírně slaná voda poskytuje přirozeně antiseptické účinky, dokáže si poradit s organismy, které jsou běžnou součástí vody v bazénech. Zamezuje nepříjemnému chlórovému zápachu, je příjemnější pro oční sliznici a nezpůsobuje alergické reakce, naopak prospívá lidem s kožními onemocněními.

Návštěvník v zimním období vstupuje západním vstupem. Bude vytvořeno elektronické systémové řešení, kdy návštěvník zašle před vstupem placenou SMS, která mu odečte peníze z jeho telefonního účtu, kde zvolí datum a čas návštěvy. To poté půl hodiny před příchodem spustí saunu a zároveň v SMS návštěvníkovi přijde kód pro vstup. Ten při vstupu zadá do zámku a bude mu odemčeno.
Návštěvník vstupuje do prostoru chodby a otevírá dveře do uzavřené odpočívárny. Zde vstupuje do šatny, kde se převléká a sprchuje. Odtud prochází přes venkovní ochlazovací zahradu do sauny. Po saunovacím cyklu skáče do ochlazovacího bazénku pod stromem v zahradě. Odtud přechází zpět do odpočívárny. Případně může odpočívat v zahrádce nebo venku.
Sauna je dimenzována na 6 lidí. Celkově se tedy může saunovat cca 11 lidí. Šest lidí se saunuje a pět odpočívá
místo: Dukovany
zadání: návrh rekonstrukce areálu současné venkovní plovárny
stupeň PD: studie, p
lánovaná realizace 2014
rok vypracování: 2013
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová


situace areálu

pohled na hlavní bazén a na vyvýšenou část s dětským bazénem a skluzavkou

Hlavní bazén má kolem sebe dřevěnou plochu ze tří stran. Z východní čtvrté části k bazénu přiléhá stěna, kde je stanoviště pro plavčíka a také místo pro skákání do vody. Z terasy u plavčíka je také vstup na skluzavku. Ta je přímo integrovaná do konstrukce budovy. Plavecký bazén má 4 plavební dráhy. Dráha je široká 2 m. Při závodech je nutné vypnout skluzavku a zamezit skákání do vody od plavčíka, aby se předešlo úrazům. Plocha bazénu je 25 x 9 m. Součástí bazénu jsou vodní atrakce. Přímo v hlavním bazénu je na severní steně vytvořen po celé délce schod, kde je možné se posadit a též vstoupit do bazénu. Na tomto schodu se dá sedět a jsou zde umístěny dvoje masážní trysky, jedny pro tryskovou podvodní masáž a druhé trysky pro perličkovou podvodní masáž.

pohled přes travnaté hřiště


řez zázemím a saunou v zadní části lázní
příčný řez bazénem 

zadní pohled na otevřenou část lázní s dřevěným schodištěm

Bazén pro malé děti je umístěn na terase za plavčíkem. Místo pro děti kolem bazénu je odděleno kvůli bezpečnosti od okolí dřevěným sedacím prvkem, který bude pro malé děti fungovat jako bezpečnostní zábrana. Zároveň mohou rodiče na tomto dřevěném prvku posedět a hlídat / pozorovat své hrající si děti v bazénku. Bazén má rozměry 3,5 x 7,6 m. Hloubka bazénu je 0,4 m. Je od ulice a rodinných domů v okolí oddělen vysokou zdí, aby se co nejvíce zamezilo pronikání zvuku z objektu lázní do okolí.
podélný řez bazénem

detail děrované fasády v zadní části 


pohled na boční fasádu vyčuhující nad zámeckou zeď