Komunitní centrum Dřevník

Budova je umístěna do prostoru určeného podmínkami soutěže. Toto místo však zastavujeme jen z části. Hmota budovy navazuje na sousední dům a drží jeho uliční čáru a výšku hřebene. Důležité je také to, že se hmota domu směrem ke kostelu zalamuje a zachovává důležitý pohled na kostel a ke vstupní bráně. V zahradě je tento pohled zvlášť dominantní a budova ho proto svou hmotou odkrývá. Umístěním budovy centra dojde k vymezení prostoru návsi v přední části a parku v zadní části.


Prostor návsi bude dlážděn z kamenné štětové dlažby prorostlé travou. Dláždění bude kopírovat stávající terén s tím, že kámen bude skládán ve dvou směrech a vytvoří hranu směřující k bráně kostela. Osvětlení prostoru bude řešeno nasvětlením korun stávajících vzrostlých stromů. Podél budovy bude z kamene vytvořena dlouhá lavice. Další dřevěná lavička bude umístěna ke kostelní zdi s pohledem směřovaným dolů do ulice. Ke vchodu bude umístěn stojan na kola a v létě stolky kavárny.  
Interier objektu je řešen jako provozně variabilní, lze ho využívat pro různé akce, protože je otevřený do návsi i do parku. Kavárnu je možné v letním období celou otevřít do návsi i do zahrady. Zároveň jde propojit kavárnu s knihovnou: tím by lidé, kteří přijdou do kavárny, měli k dispozici časopisy a denní tisk.

Podobně i kulturní sál je možné otevřít do zahrady a skrze široké okno a lavici i do ulice. Kavárna včetně prostoru foyer funguje společně se sálem. Při větší návštěvnosti je také možné sál zvětšit o jednu, dvě nebo tři klubovny v 2NP. Tyto klubovny při otevření vytvoří balkónový prostor v patře. Jedná se tedy o obvyklou plesovou dispozici se sezením v přízemí i v patře. Provoz sálu je tedy variabilní. Stěny se dají posunout a složit k obvodové zdi, a tím se propojí všechny klubovny v jeden prostor.

Objekt Dřevníku svým širokým skleněným vstupem vsazeným doprostřed opticky propojuje náves se zámeckým parkem za objektem. Vstupní část vede návštěvníka přímo do prostoru kavárny, kde je k dispozici padesát míst na sezení. Pult přípravny kavárny je společný s pultem šatny, aby zde mohla případně fungovat jedna obsluha. Přípravna kavárny je oddělena příčkou od šatny, kde je místo pro kočárky. Kavárna je průchozí kolem skladu umístěným pod schodiště do kuchyňky. Kuchyňku může využívat jak kavárna, tak také sál pro catering. Z prostoru kavárny vedou do sálu dvě chodby. Z jedné chodby je vstup na WC muži, WC ženy a WC pro invalidy. Z druhé chodby je vchod na WC zaměstnanců a do prostoru technické místnosti propojené s místností skladu. Sál kulturního centra je řešen jako jeden velký prostor otevřený na celou výšku objektu. Sál je možné propojit pohledově s prostorem v patře. Z kavárny vedou schody do patra, do prostoru chodby odkud jsou přístupné tři klubovny kulturního centra, kancelář kluboven a kancelář knihovny. Na chodbě je umístěna ve výklenku malá čajová kuchyňka. Schody z chodby vedou do prostoru podkroví. Tento prostor je nyní prázdný a slouží jako záloha pro možné rozšíření KC nebo knihovny.

Vstup i zásobování knihovny zajišťuje hlavní vchod do Dřevníku. V přízemí tvoří knihovnu jeden prostor končící dřevěnými schody na sezení, v tomto prostoru se také mohou konat menší akce ve spojitosti s kavárnou. V přízemí je pult se stolky pro dvě pracovnice knihovny, PC s internetem a katalogem. Knížky v regálech jsou časopisy, dětská literatura a literatura pro seniory. Je zde také dětský koutek, který může využívat kavárna. Do patra se návštěvníci dostanou po schodech knihovny. V patře je klidnější část knihovny s regály a literaturou pro dospělé, k dispozici je PC s internetem. Odtud vede opět schodiště do podkroví knihovny, kde je umístěna studovna s regály s odbornou literaturou a stoly pro samostudium.