Územní studie veřejného prostranství Humpolec

Územní studii si můžete také stáhnout ve formátu PDF včetně její analytické části.