Kříž- brána v Dukovanech

Tento projekt kříže- brány byl postaven v roce 2009-2010 a stojí na poli v blízkosti obce Dukovany a jaderné elektrárny. Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno být rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet. Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Jedná se o akt průchodu. Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem,  je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však cesta není?... 

svěcení kříže, přišli obyvatelé Dukovan

Postup práce: Stěny a překlad brány byly vylity z betonu do bednění z balíků slámy, které byly 10.1. 2010 v 1 hodinu odpoledne zapáleny. Oheň spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn- vznikl popel! Východní strana stěny, která vytváří s překladem kříž, byla vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl.


foto pálení slámového bednění/ balíků slámy, provádí místní hasičský sbor

foto pohled skrze bránu/průchod směrem ke stromu

foto pálení slámového bednění/ balíků slámy, provádí místní hasičský sbor

foto čelní pohled se stromem


místo: Dukovany
zadání: Kříž- brána
stupeň PD: realizace, diplomová práce
rok vypracování:
 2010
architekt: Ivo Pavlík

stránka projektu: www.ivopavlik.cz

odkazy:   Dezeen
              Archiweb
              Researchstudio
              Floresenelatico
              Earch
              časopis Beton
              C3 architecture

mezinárodní soutěž: Piranessi award


situace, kříž- hřbitov- kostel

foto boční pohled se stromem 

foto brána- kříž, v pozadí Jaderná elektrárna Dukovany

detail betonové stěny po spálení slámy

foto detail betonu vyzlacení kříže

pohled čelní, na západ