Lišov, město nábytku 


Základní myšlenkou celkového pojetí úprav náměstí a ostatních prostor v jádru města je vytvoření jakýchsi obytných částí (pokojů). Tyto pokoje umožňují obývání veřejných prostor, především díky dřevěným prvkům - nábytku, který je v nich umístěn. Ten bude podtrhovat a obnovovat hlavní a nejdůležitější specifikum města. Tím je dlouholetá kvalitní výroba nábytku již od 19. století. Jde tedy o odkazování se k nábytkářské tradici, poukázání na tuto tradici a jak věříme, tak i obnovení tradice ve své původní kvalitě. Lišov od začátku formovaly dvě hlavní cesty, které dnes obklopují jádro města. Kolem těchto cest se nacházela nejstarší zástavba. Prostor středu města (mezi dvěma ces­tami) byl původně celý prázdný jen s kostelem. Později se do tohoto středu začaly stavět další domy a mezi některými vznikaly cesty a cestičky, které až na jednu jsou zachovány do dneška. Tyto cesty jsou tedy novými společnými prostory. V naší myšlence jsou vytvořeny z rozdílných hodnotných povrchových materiálů a jsou vy­baveny městským mobiliářem v duchu nábytku. Studie si tedy klade za cíl zobytnit veřejný prostor města, kde by mělo dojít k vytvoření různých „pokojů“ s rozličnou atmosférou. Každý tento „pokoj“, ať už ulička nebo náměstí, má nábytek- mobiliář a „na podlaze“ položený „koberec“- tedy různé druhy dlažby. Tyto „podlahy“ definují prostory, které jsou důležité pro centrum města. Prostory mohou obyvatelům a turistům nabídnout prostředí od intimity po otevřenost prostoru. Od hluku po klid. Představujeme si, že každý si zde najde to svoje místo. 

pohled na část náměstí s hodinami a stálým pódiem

Náměstí je rozděleno na několik zón: volná plocha s podiem a místem pro máju, kde je možno konat různé společenské akce (stavění máje, lišovské slavnosti, trhy apod.). Další zóna navazuje na přístup na náměstí od radnice. Zde se předpokládá hlavní koncentrace turistů. Proto zde budou umístěny věci potřebné pro turisty, jako jsou orientační tabule s mapou a zajímavostmi ve městě a okolí, 3d model města, stojany na kola a poblíž sochy také sezení a kašna. Na rohu je oblíbená restaurace, kde mohou turisté pojíst a popít. Tato restaurace si může nyní rozšířit venkovní předzahrádku libovolně do náměstí. Ve spodní části náměstí se počítá s klidnější zónou. Lidé si zde mohou přijít přečíst knihu, posedět, děti si zde mohou hrát apod. Jsou zde umístěny lavičky, pítko a také stálé pódium. Stávající prvky náměstí jako je socha sv. Anny, pomník padlým v první světové válce zůstanou na svých původních místech. Plocha náměstí je obklopena původními hodnotnými stromy. Ty uzavírají vnitřní plochu náměstí. Tyto stromy budou ponechány, odstraněny budou pouze keře, jehličnatá zeleň a několik kusů stromu Štědřec. Budou dosazeny 3 lípy. Dvě do spodní části, tak aby uzavřely pohled k herně. Jedna lípa k soše. Poblíž městského úřadu se stromy dosazovat nebudou, což povede k lepšímu vizuálnímu kontaktu a propojení s náměstím. Na náměstí nebude ponechána tráva. Myslíme si, že náměstí v centru města má být funkčním náměstím a tedy ne parkem. Zeleň bude nově omezena na stromy. Bude se jednat o náměstí ohraničené vysokými stromy. Pohled přicházejících na náměstí bude směřován díky stromům k nebi. Největšího až divadelního účinku bude dosaženo v noci, díky nasvícení korun stromů přirozeným bílým světlem reflektorů umístěných v dlažbě. Těmito reflektory bude také nasvětlena socha, památník padlým a kašna. Reflektory nebudou oslňovat ani svítit do oken okolních domů.Špitál a zahrada špitálu- další část centra, která se řešila

Budova bývalého špitálu, která pochází z r. 1676, je dvoukřídlá budova tvaru U. Špitál by měl být vhodně opraven a mělo by se jednat o opravu, která bude respektovat jeho historickou hodnotu. Myslíme si, že by se obec měla definovat jako LIŠOV MĚSTO NÁBYTKU (viz. text Základní přemýšlení o městě a jeho perspektiva). Obytným prostorem města se zde nestává jenom budova, ale také ohraničená přiléhající zahrada. Prostor této zahrady (tedy druhý možný a důležitý společenský prostor) bude mít charakter uzavřenosti a klidu oproti náměstí Míru a jeho otevřenosti a hluku. Na bočních stranách zahrady u ob­vodových zdí by mělo být umístěno sezení. Dřevěné lavice, které by svým charakterem odpovídaly dřevěnému „nábytku“ mobiliáři použitém na ostatních veřejných prostranstvích v centru města. Ve středu by měl být pouze trávník a tato plocha by měla být používána pro různé účely- pravděpodobně kulturní. V zadní části zahrady je možné například vytvořit prostor pro připevnění promítacího plátna - možnost letního promítání. Nově by měly být také vytvořeny úzké průchody (otvory) ve zdech, které by bylo možno i v nutných případech uzamykat - mříží.

místo: Lišov
zadání: náměstí Míru Lišov, řešení středu obce

stupeň PD: studie, vyzvaná soutěž
rok vypracování: 2011
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Ilona Žitnáková

půdorys náměstí

pohled na část náměstí s kašnou

pohled na část náměstí 


stálé pódium vhodné ke hře dětí a odpočinku