Mateřská škola Fulnek 1 místo 


Hodnocení poroty:

Návrh se nejlépe zhostil daného úkolu zhodnotit území, a to i v širším kontextu. Pracuje promyšleně nejen s nástupy a průhledy, ale zároveň s konfigurací terénu a ev. možností vizuálního či fyzického propojení zahrady MŠ se zahradou Kapucínského kláštera. Inspiruje se myšlenkami Zahrady poznání J. A. Komenského. Řešení objemu stavby se střešními zahradami citlivě reaguje na charakter místa. Dispoziční řešení umožňuje existenci samostatných kmenových tříd. Porota rovněž ocenila, že se návrh podrobně a tvůrčím způsobem zabývá návrhem interiéru.


Vyjádření znalců z oboru památková péče: 

Jako nejlepší návrh se z pohledu památkové péče jevil návrh č. 3 (návrh City Upgrade), kde je možno vysoce ocenit jeho kontextuální pojetí (respekt k historickému prostředí a jeho vývoji).