Chabařovice street workout s přístřeškem v parku

celek, pohled od cesty

Jedná se o prostor, který je určen pro mladé lidi, kteří dnes nemají ve městě své místo pro trávení volného času. Objekt svým tvarem má tyto lidi vtahovat a poskytovat jim prostor pro sportovní, ale také možné kulturní aktivity. Objekt sám o sobě umožňuje sportovní aktivity typu parkour a díky propojení konstrukce s ocelovými prvky také posilování - workout. V interieru je objekt členěn masivními dřevěnými schody, které se svažují směrem ke stěně, na kterou lze promítat projekce. Zde by také měla být zavedena nezničitelná zásuvka s elektrickým proudem pro možnost zapojení laptopu a projektoru. Objekt je pouhým neuzavřeným přístřeškem bez možnosti vytápění. Jeho využití je tedy předpokládáno od jara do podzimu. Objekt je úzce spojen se zemí, kterou svým tvarem kopíruje. Samotný interiér je řešen jako mírně zanořený do země. Celá konstrukce je z betonu, pouze prvky k sezení jsou, jak již bylo zmíněno, dřevěné. Objekt se obrací svoji otevřenou stěnou jižním směrem k travnaté části, na které se dá hrát fotbal. Z interieru je do této části dobrý výhled.

pohled do přístřešku, schody, sezení a promítací plocha

pohled na pult pro grilování a na střeše pul pro DJ

Z objektu se také vychlipuje betonový prvek, který je zároveň jakýmsi pultem a grilem pro příležitostné grilování. Gril je řešen nerozbitně. Objekt celkově bude řešen velmi nezničitelně.

pohled do přístřešku, trubky na workout

celek, pohled k cestě kolem hřbitova

pohled horní

pohled celkový, vepředu plocha pro street basketball a sezení, workout
místo: Chabařovice
zadání: návrh prostoru v parku pro teenagery s různým dalším využitím
stupeň PD: studie, p
lánovaná realizace 2013
rok vypracování: 2013
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová


půdorys

pohled na stěnu na boulder a trubky na workout

Ze tří venkovních stran bude objekt opatřen chyty na bouldering. Ty vzniknou díky profilaci betonové stěny. Na střeše je betonový pult, kde je možné umístit systém pro DJ, případně se zde posadit. V zadní části za přístřeškem jsou především ocelové prvky na workout, a také betonová plocha určená pro tanec a další aktivity. Tato plocha je také v části využita pro menší basketbal. Plocha končí betonovým sezením. Poblíž k objektu bude přesunuto a v podobném stylu vytvořeno pískové doskočiště, kde bude mimo skákání do dálky také možné nacvičovat skoky využitelné při parkouru.

Objekt si tedy klade za cíl, aby přitáhl mladé lidi a díky svojí provázanosti se sportovními prvky v nich podnítil touhu po pohybové aktivitě a dalších sociálně kulturně společenských aktivitách, spíše než jen po pouhém posedávání. Ale i to je zde možné.


pohled přes travnaté hřištěpohled od hřiště

pohled od obce

schody, sezení a promítací plocha