Studie rekonstrukce náměstí Nové Město pod Smrkem

Nové Město (původně Neustadt) bylo založeno v místních přírodních podmínkách v oblasti severně od Jizerských hor na úbočí kopců okolo vrcholu Smrk jako hornické město. Tento způsob pravidelného založení je typický spíše pro německy mluvící země a v našich podmínkách je to u tak malého města unikát. Zde se jedná o pravidelnou uliční síť - mřížku - skládající se z 9 čtverců o straně rovnající se přibližně 100 m (85m). Prostřední čtverec je ponechán volný a tvoří plochu náměstí, ostatních osm čtverců okolo náměstí bylo vytyčeno pro zástavbu. Vnějšímu okraji této zástavby obíhá užší pruh vymezující čtverec o straně přibližně 400 m (375m). V tomto krajním poli byl kostel umístěn do rohu na diagonálu. Podle některých historiků by mohla “novoměstská mřížka” vycházet z dobových (renesančních) plánů urbanistů a architektů, kteří se zabývali obrazem ideálního města (Ideální město podle A.Dürera?). Typickými prvky těchto “ideálních sídel” byla vždy pravoúhlá osnova ulic a volný střed - náměstí. Musíme připomenout, že ideálem renesanční krásy byly geometrické tvary a formy odvozené z číselných posloupností, vzájemnými proporcemi a čistou matematikou v geometrii.

Z dnešního pohledu nám možná připadá tato představa jako příliš umělá, ale příklady z dávnější historie i současnosti nám připomínají univerzálnost této myšlenky (pravoúhlé město Hippodama z Milétu). Pokuď člověk nenahlíží na město svrchu, tyto souvislosti si těžko uvědomí. Při dnešním pohledu na urbanismus města je pravoúhlá síť stále patrná, v některých místech byla dále rozšiřována, na jiných místech byla porušena necitlivým zásahem (panelové sídliště). Naštěstí je tato geometrie natolik silně a jasně “zarostlá” do struktury, že je takřka nemožné ji “vytrhat”.

Plochu náměstí navrhujeme prolnout podobnou myšlenkou, která stála na počátku vytyčení a založení města. Vracíme se tedy o několik staletí nazpět a toto rozhodnutí aplikujeme do plochy dnešního náměstí. Vnímáme plochu náměstí jako obraz města současnosti i minulosti. Přicházíme s novým čtvercovým polem s rozměrem 60x60 metrů. V tomto poli je 96 čtverců (16x16) o straně 3,75 m. Tato plocha je jakýmsi rámem celého vnitřního prostoru náměstí, tato geometrie ovlivňuje to, co je uvnitř i vně náměstí. Jednotlivé pruhy, které zvýrazňují vnitřní pole (jsou široké30 cm), vybýhají i mimo tento základní čtverec a propisují se krom ploch komunikací a parkování do všech zbylých povrchů. Chtěli jsme náměstí vrátit rozměr, rytmus a proporci.