Studie úprav plovárny Nové Město pod Smrkem

Místo s dvěma rybníky vzniklo kolem roku 1902 na plochách polí za městem. Tehdejší funkce rybníků však nebyla rekreační, jak je tomu dnes. Rybníky se stavěly jako zásobárna užitkové vody na řece Lomnici pro textilní továrny továrníka Ignaze Klingera. V té době mělo město nad 5 tisíc obyvatel. Po krachu továrny však rybníky přestaly plnit funkci zásobárny vody a vzhledem k tomu, že jsou napájeny kvalitní neznečištěnou vodou z přiléhajících kopců, začaly se využívat pro rekreaci. V následujících letech se zahájila stavba secesní budovy městských lázní. Stavba byla dokončena v roce 1911. Rybníky jsou tedy z podobné doby, i když se tehdy ještě pravděpodobně nevyužívaly pro rekreaci. Navrhujeme, aby zde po kompletní rekonstrukci vznikla plovárna Nového města pod Smrkem, která bude právě historicky vycházet z doby desátých let, kdy se podobné typy plováren stavěly. Bude na tuto tradici českých plováren navazovat a dále ji nadčasovým způsobem nové architektury rozvíjet.

Idea vzniku plovárny navazuje také na stávající název ulice Plovární. Plovárna bude plnit nynější funkci veřejného koupaliště s bohatým zázemím pro sport, odpočinek a kulturní akce v duchu filmu Rozmarné léto. Navazující kulturní akce pak mohou být spojeny také s atmosférou tohoto filmu, s pruhovanými plavkami, dřevěným molem, hospůdkou, kinematografem nebo malým pódiem pro večerní představení ochotnického divadla apod. Bude se jednat o areál za městem, kde se mohou konat hlučnější venkovní akce.

Může vzniknout místo, které si každý zapamatuje a ihned identifikuje s Novým městem pod Smrkem a zajímavou příjemnou dovolenou. Proto je nutné dbát na to, aby všechny úpravy od drobných až po náročné vedly k jednomu cíli, a to naplnit ideu plovárny a dále ji rozvíjet. Důležitá bude také realizace jednotlivých kroků, které by měli být v navazující dokumentaci navrženy jako kvalitní architektonické dílo, nemělo by se tedy jednat o nejnižší cenu projektových prací, ale především o kvalitu.

Idea úprav veřejných prostor je co nejvíce zachovat přírodní charakter místa, tak aby se návštěvníci cítili v přírodě. To lze vytvořit podporou původních krajinotvorných prvků jako aleje, nový výsadba stromů, přírodní povrchy cest a ploch pro parkování, dřevěný mobiliář a stavby, ponechat co nejvíce travnatých ploch. Nestavět zbytečné objekty jako např. terasa singl treku , ale zavádět úpravy terénu.