Vedení města Třeboně


Architekti ze společnosti City Upgrade neboli „mladí architekti“, jak jim trochu familiárně říkáme, vytvořili pro Třeboň Otevřenou strategii města Třeboně. Jde o rozsáhlou koncepci příležitostí rozvoje města Třeboně, která je zcela originální způsobem zpracování a zejména skutečností, že do ní může se svými návrhy, podněty a připomínkami vstoupit kdykoli kdokoli. Strategie mapuje historii a současné využití všech významných objektů na území města Třeboně ve vlastnictví města i jiných veřejných i soukromých subjektů a dává návod jak ideálně využívat jejich potenciál v budoucnu tak, aby prostor města fungoval jako logický, estetický, vzájemně provázaný a uspořádaný celek, který je příjemným místem pro život svých občanů, stálým lákadlem pro lázeňské hosty i návštěvníky od nejmenších dětí až po seniory. Koncepce aktivně pracuje s jedinečnými historickými, přírodními, kulturními a společenskými souvislostmi a možnostmi města, zejména s unikátní rybniční krajinou, do které je zasazeno, a s faktem, že život města je zcela zásadně určován a ovlivňován existencí slatinných lázní, „které s městem jedno jsou“. Při tvorbě strategie její tvůrci citlivě vycházeli z podrobné znalosti terénu, kdy ve městě několik měsíců pobývali, seznamovali se s jednotlivými budovami a hovořili s jejich majiteli, provozovateli, obyvateli i zaměstnanci institucí v nich působících. Rozsáhlé dotazníkové šetření mezi občany města přineslo zpracovatelskému týmu další náměty a nápady. Vznikla tak ojedinělá studie rozvoje města Třeboně, která je svou otevřeností stále živým zdrojem inspirace pro všechny, kdo město chtějí posouvat a rozvíjet v duchu 21. století s vědomím všech výjimečných podmínek jeho vzniku a existence.   


 
Jiří Houdek, starosta města Třeboně
Terezie Jenisová, místostarostka města Třeboně
Vedení obce DobřejoviceSpolečnost City Upgrade, složená z mladých architektů, zpracovávala pro naší obec „Vizi rozvoje…“ jejího dalšího rozvoje. 

Oceňujeme jejich přístup ke zpracování tohoto dokumentu, kterému předcházel  rozsáhlý průzkum mezi obyvateli obce ale i její historie. Výsledná „Vize“ tak reaguje prakticky na všechny podstatné aspekty života obce a citlivě navazuje na minulost. Přitom přinesla řadu netradičních, ale velmi inspirativních způsobů jejich řešení. Současně, kromě vlastních návrhů urbanismu obce, navrhuje i řadu drobných prvků a mobiliář, který zajímavě dokresluje celek.

Jsme si vědomi toho, že realizace „Vize“ není něco definitivního, ale dává obci dobrý základ pro dlouhodobý program jejího rozvoje. V současné době již zahajujeme přípravu revitalizace jedné z částí obce kolem rybníka, který již na „Vizi“ navazuje.


Marie Žiliková, starostka obce Dobřejovice

Jiří Kappel, místostarosta obce Dobřejovice více zde...

Vedení obce Sibřina


Spolupráce s architekty z firmy Cityupgrade byla skvělá. Jsou to velmi slušní, spolehliví mladí lidé plní dobrých nápadů. Domnívám se, že každá obec či město se bez vizí budoucího rozvoje jen težko obejde. Pokud tedy zvažuje, že se do něčeho takového chcete pustit, jsou pro oni Vás určitě tou správnou volbou. Pak už je jenom na Vás, kde obstaráte finance na realizaci tak skvělých návrhů.Mgr. Markéta Klapková, místostarostka obce Sibřina
Ing. Josef Novák, starosta  obce Sibřina
Vedení města Česká Kamenice

Mám-li se stručně vyjádřit k dosavadní spolupráci mezi sdružením City Upgrade a městem Česká Kamenice, pak řeknu: toto sympatické uskupení mladých a nadějných architektů nabízí našemu městu pomoc při poctivém promýšlení konceptů jeho dalšího rozvoje a předkládá nám nepřeberné množství smělých vizí i pozoruhodných nápadů zachycených v soustavě architektonických studií. To vše s jejich věrohodnou a upřímnou touhou o citlivé navázání dialogu se zdejším prostorem a lidem, o pochopení a kultivaci místa našeho domova.

Kvalita díla, které vzniklo z této prvotní spolupráce, mne utvrzuje v tom, že město vykročilo správným směrem, a že si na tuto cestu zvolilo dobrého druha.

  

Martin Hruška, starosta města Česká Kamenice
Miroslav Hlavnička, hlavní koordinátor spolupráce

více zde...