Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Janské náměstí - 4. místo


Navracíme otevřenost a sluneční paprsky do útrob klášterního komplexu. Přispíváme novými vklady tak, aby bylo vytvořeno nejen přívětivé zázemí fungování školy, ale aby se naše idea stala iniciátorem obnovy historických tradic místa a města. V budově tyto tradice nově interpretujeme. Pracujeme se současnými technikami i novými médii. Vytváříme místo mezioborového setkávání. Navazujeme na typickou chebskou intarzii, interpretujeme ji a vytváříme z ní téma autorského vkladu studentů a pedagogů do prostor školy.Komentáře