Slaměný dům ŠVAK za 1 milion Kč
Idea návrhu vychází z transformace původního lidového stavení podhorské oblasti Čech do současnosti. Dům navazuje na historické tradiční zdobení- skládání fasády pomocí dřevěného laťování a vytváření různorodého pruhování fasády pomocí světlých a tmavých pruhů. Na fasádě domu jsou latě skládány do jednoduchých geometrických vzorů. Okna jsou jak špaletová tradiční menší velikosti tak i s velkými prosklenými plochami. Okna jsou kolem vnějšího rámu zdobně orámována podobně, jako bývala orámována v historických stavbách. Toto tradiční orámování oken je však transformováno do současných jednodušších a kosých tvarů.

Dům svým obyvatelům umožňuje důležité pohledy do okolí, a to na panorama hor, dále do zahrady a na sochu světce stojící opodál. Podélný tvar domu se zalamuje ve středu, čímž se snaží částečně zaclonit sousední dům a výrazněji se obracet do prostoru zahrady. Život se v letním období orientuje právě sem. V místě terasy je také důležitý jihozápadní pohled na návrší s kostelem a centrum Vysokého.

pohled od sousedního domu
pohled od cestymísto: Vysoké nad Jizerou
zadání: návrh malého rodinného domu do 1 miliónu Kč ze slaměné izolace
stupeň PD: studie, p
lánovaná realizace na jaro 2013- svépomocí
rok vypracování: 2012
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová


Vchod do domu v přízemí vede od komunikace po schodech nebo po rampě. Vnitřní dispozice domu je koncipována jako jednotný prostor tak, aby rodina mohla během dne společně trávit co nejvíce času. Přízemí je otevřeno a jednotlivá místa tvoří zákoutí, která se spojují v kontinuální prostor procházející celou délkou domu. Členové rodiny jsou tak pohromadě i při svých individuálních činnostech. Středem dispozice domu je kuchyně a jídelna, kde se děti i rodiče společně setkávají. Od tohoto středu na obě strany jsou pak prostory funkčně rozdělené pro děti– dětský prostor a pro rodiče- obývací prostor s pracovnou. Dva oddělené prostory pro spaní dětí a rodičů se samostatnými vstupy jsou v patře a každý se obrací do své části domu. Středem domu- kuchyní prochází osa vstupu do domu a vstupu na terasu. Kuchyně se tedy stává frekventovaným místem, bodem střetu - křižovatkou vnitřní osy a venkovních vstupů. V tomto místě je také nejlepší přehled o dění v domě. 

Podkrovní patro je určeno ke spaní. Je umístěno nad kuchyňskou a koupelnovou částí. Nad dětskou místností a pracovnou s obývacím pokojem, jsou volné prostory až do výšky hřebene střechy. Prostor na spaní je uprostřed rozdělen neprůzvučnou skříní. Skříně slouží pro ukládání věcí dětí a rodičů. Uprostřed skříně jsou tajné dveře, které spojují oba dva spací prostory. Prostory spaní jsou otevřeny do té části domu, které náleží, nejsou odděleny stěnou, ale laťováním do výšky 110 cm nad podlahou případně vyšší. Laťování zajistí vzdušnost a volnost spacího místa. V podlaze dětí nad kuchyní je menší tajný úkryt. Každá podkrovní místnost má malé vikýřové okno, které směřuje pohled směrem k soše. Tato okna jsou umístěna na severozápad.Dům stojí v horní části svažité parcely a je orientován podél cesty. Od sousedního objektu se distancuje svým zalomením, kterým se naopak otevírá do zahrady. Od cesty udržuje vzdálenost 3 metry, kvůli zimnímu odhrnování sněhu z cesty. Mezi domem a cestou bude parkovací místo pro automobil. K domu patří kůlna, která má stejnou výšku jako dům. Fasáda je také vizuálně řešena stejným postupem, je zde pouze mírně jiný vzor laťování. Fasáda domu orientovaná směrem ke kůlně je zešikmená. Tím se rozevírá pohled na louku a nízké ovocné stromy. Kolem kůlny jsou vysázeny ovocné nižší stromy. Kůlna tvoří pomyslné pokračování domu. Prostor mezi kůlnou a domem vytváří intimní dvorek. V přízemí kůlny je směrem do zahrady umístěna sauna. Před saunou bude umístěn dřevěný sud s vodou. Zbylá spodní část kůlny je určena pro umístění kol, a jako sklad přístupný velkými vraty. Z prostoru kůlny vede žebřík do patra, kde je letní “pozorovatelna” pro děti s výhledem na zahradu a dvorek. Nad dětským domečkem je ještě jedno patro, lze jej využít také pro děti nebo jako sušárnu bylin a sklad. Ve stěně průčelí kůlny v podkroví bude malé okénko, ve kterém například může stát soška podobně jako v minulosti ve štítech domů.


Nosná konstrukce stěn, stropů, podlah a krovu je ze dřeva. Izolace mezi nosnými prvky stěn bude z balíků slámy. Izolace v podlaze bude z konopné izolace nebo ovčí vlny. Kompletně při rozkreslování domu pro stavební povolení by se mělo uvažovat o celkovém řešení z přírodních materiálů. Dům je jednoduchá dřevostavba, která je založena na patkách. Provětrávaná mezera mezi konstrukcí podlahy a terénem nebude menší než 40 cm. Laťové obložení fasád bude přetaženo až k hraně terénu- mezera mezi domem a terénem tedy nebude patrná. Fasáda bude vytvořena dřevěnými přes sebe skládanými latěmi, které zabrání průniku vody do slaměné izolace. Latě budou různých šířek a budou vytvářet tmavé a světlé pruhy různě zalamované a na sebe navazující na fasádě. Tmavé pruhy se vytvoří natřením dřevěných latí tmavým ochranným prostředkem- přírodním nátěrem, který zanechá na povrchu strukturu dřeva. Světlé pruhy budou z dřevěných latí neošetřených barvou a přirozeně časem tedy zešednou. Bude zde použito dřevo, které časem šedne do světlejších odstínů. Střecha bude tvořena dřevěnou laťovou krytinou, která bude navazovat na pruhování fasády.

Vnitřní stěny v interiéru budou omítnuty hliněnou omítkou bílé barvy. Hliněná omítka je pro slaměnou izolaci vhodná z důvodů její ochrany proti přílišné vlhkosti a vodě. Stěna tedy bude prodyšná a uzavřená jen difúzní membránou. Stálost vnitřního prostředí domu zajišťuje vnitřní akumulační stěna, ve které budou vedeny veškeré rozvody vody a topení