Nabízíme kompletní architektonické, projekční a konzultační práce.


V oblasti architektury 

- příprava zakázky
- vytvoření programu stavby 
- investiční náklady
- studie stavby (STS)
- předjednání na dotčených úřadech (DOSS)
- dokumentace k územnímu řízení včetně spec. profesí (DÚR)
- projednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
- rozhodnutí o umístění stavby (ÚR)
- komplexní dokumentace ke stav. řízení včetně speciálních profesí (DSP)
- projednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS)
- stavební povolení
- vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- spolupráce při výběru dodavatele stavby (VDS)
- autorský dozor projektanta (AD)
- spolupráce po dokončení stavbyV oblasti urbanismu 

- regulační plán
- architektonicko-urbanistická studie
- zastavovací studie

V oblasti krajinářské

- spolupracujeme s krajinářskými architekty a odborníky v  oblasti krajiny