Rychlá skica za 12000 Kč

služba Rychlá skica vznikla jako reakce na požadavek vedení obcí a měst. Mnoho z nich má problémy s financemi, které musí vydat na projektové dokumentace, jejichž výsledek často nedopadne tak kvalitně jak si vedení představovalo. 

Služba rychlá skica v jednoduché vizuální podobě a textu reaguje na návrh s kterým obec není spokojena. Jde tedy o vymyšlení nového, inovativnějšího, levnějšího, zajímavějšího návrhu. Mnohdy se stává, že navrhovaný objekt je umístěn na nevhodném místě, má špatné proporce nebo i celá logika řešení je chybná, například nerozvíjí potenciál místa. Vedení si tedy u nás může nechat vytvořit jednoduchou skicu s minimálními finančními nároky. Pokud tato skica překoná původní návrh, jsme schopni postupovat dále skrze veškeré projektové dokumentace směrem k realizaci stavby. 
Díky našim zkušenostem z ostatních obcí a měst, našemu umění vžít se do potřeb obyvatel, můžeme navrhnout vhodnější řešení nebo zcela nový pohled na problém. 

Mnohdy se také stává, že vedení města či obce nezná architekta a nechce riskovat výdaje v desítkách nebo stovkách tisíc za výkresovou dokumentaci. Za minimální výdaje Vám můžeme předem ukázat jakým směrem se Váš návrh může ubírat. A vy se nemusíte bát vysokých výdajů pokud nevíte, do čeho jdete.

Nabízíme Vám levné ověření naších schopností.


rychlá skica obsahuje

-jednoduché prostorové zobrazení 
-text 
-inspirace 
-půdorysné schéma

Dětské hřiště s přístřeškem

Autobusové nádražíNáměstí s dřevěnou plochou
Domov seniorůRekonstrukce domu 
Vestavba restaurace a venkovní scény