Schody ke kostelu v Dukovanech


Těžiště úprav kolem kostela tvoří schodiště. Toto schodiště vede od návsi směrem ke kostelu. Z pohledu příchozího od návsi působí jako perspektivní klam, cesta po schodišti se zdá být delší a strmější. Kostel se tím pádem zdá větší. Schodiště ve spojení s kostelem- křesťanstvím má význam přibližování se k bohu, snažit se být lepší a vystupovat na vyšší úroveň). Tato myšlenka nás vedla k nápadu, že schodiště symbolizuje také cestu životem člověka- jednotlivé schody se přibližují, schody se stávají strmější a výstup je čím dál náročnější. Prostor schodiště se zužuje, na konci schodiště je místo pouze pro jednoho člověka, tady už člověk musí jít sám. Taky okamžik samoty ve smrti. Na konci schodiště má člověk možnost obrátit se a podívat se zpět na svoji cestu. K tomu slouží vyhlídka přistavená na konci ke schodišti. Po straně schodiště vede zábradlí, které je v dolní části zatočeno do spirály a má symbolizovat biskupskou hůl, jako symbol ochrany. Schodiště je vytvořeno z dřevěných pražců. Další úpravy kolem kostela se týkají vydláždění kamennou štětovou dlažbou, umístění laviček a lavice, přemístění parkovacího stání a úpravy dalších uliček vedoucích ke kostelu.místo: Dukovany
zadání: rekonstrukce schodů a okolí kostela
stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby, studie
rok vypracování: 2011
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Ilona Žitnáková, Dana Nováková                                                                                                 
Stáhněte si kompletní Dokumentaci pro provedení stavby: