Obnova slánského pramene 


perspektivní zobrazení druhé varianty pramenemísto: Slaný (Středočeský kraj)
zadání: rekonstrukce a úprava Slánského pramene
stupeň PD: studie
rok vypracování: 2012
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová

Stáhněte si kompletní odevzdanou dokumentaci 1 varianty ve formátu PDF

perspektivní zobrazení první varianty pramene


pohled na pramen


Studie se zabývá místem Slánského pramene, který je dnes ve velmi špatném stavu a přitom se jedná o velmi důležité místo pro město. Podle tohoto pramene bylo pravděpodobně město Slaný pojmenováno. Tvarosloví návrhu stavby vychází z podobných objektů, které stávaly nad studánkami a vzácnými prameny. Vzhled však reflektuje současnost a stavba se díky použitému materiálu Corten ztenčuje, odlehčuje a otevírá. Pramen souvisí se Slánskou (čedičovou) horou, z jejíhož nitra dnes pramen již bez příchuti soli vyvěrá. Proto jsme vizuálně propojili pramen s horou pomocí skály- cestičky (jakéhosi chodníku) z čedičových kamenů. Tato cesta v částech vytváří spíše skálu vhodnou k sezení, lezení, než pouhý chodník. Další linie našeho přemýšlení, která se váže k historii místa je symbolický návrat lázní, jež poblíž v minulosti stály. Vytváříme studánku tedy jako malé Kneippovy lázně. Ty budou osvěžením pro turisty a místní v letním období. 


Řešení objektu

Objekt je vytvořen z přirozeně rezavého a dále již nekorodujícího, tlustého plátu plechu Corten. Ten se otevírá směrem k cestičce, která zde také končí. Hlavní čelní plechová stěna objektu je od vrcholu štítu prořízlá. Vzniklá štěrbina se ve spodní části rozšiřuje do kulatého otvoru. Tudy vstupuje přívod vody. Objekt svou severní stranou uzavírá chodník. Lze však skrze něj projít. Jsou zde úzké dveře. Díky konci čedičové cesty a uzavření objektem je jasné, že zde pomyslná cesta končí. Čedičová dlažba- skála vytváří přirozenou nádrž na vodu. Voda dopadá z určité výšky a objekt rozeznívá. Voda je pitná a má minerální chuť a vlastnosti. To, že se jedná o pitnou vodu a také její složení, bude pro návštěvníky textem vyznačeno v tloušťce plochy plechu (kvalitu vody je důležité v další fázi prověřit). Hloubka nádržky je 30 cm, což je dostatečné pro Kneippovu koupel pro ochlazení nohou. K tomu je zde vytvořeno z cor­tenového plátu vybíhající sezení nad vodní hladinou. Voda proudí mírným pramenem. Ve studni je tedy malé čerpadlo, které neustále zásobuje pramen vodou. Je třeba v další fázi ověřit, jestli je přítok studny dostatečně silný. Pokud nebude vody dostatek, je třeba pra­men zásobovat podobně jako dnes pomocí ruční pumpy. V tom případě je však otázkou, jestli zde bude Kneippova koupel. Vše je nutno prověřit. Také je třeba zjistit, zda ve studni není větší množství přítoků. Objekt pramene je vsunut do stávajícího plotu a chodníku. Vytváří tedy kontrast vůči svému okolí. Naproti objektu je lavička, která je pod stromem a je směřována k objektu. Chodník z čedičového kamene využívá při skládání své přirozené pravidelnosti- plástvovi­tosti a také díky délce prutů i možnosti různého výškového uspořádání. Pomocí výškových uspořádání je vytvořeno jezírko a také v částech chodníku propojujícího pramen s horou sezení ležení a další. Chodník je v některých částech spíše skálou než chodníkem. detail vyvěrání pramene