Soustava studií pro obec Dobřejovice
celkové řešení obce- napojení cest do okolí


celkové řešení obce- cesty a propojky v obci vedoucí do centra k návsi
návrat kaštanové aleje vedoucí k zámku

nové vklady u fotbalového hřiště: horolezecká stěna, tribuna/schodynávrh vzhledu zastávek v obci, součást celkového řešení mobiliáře obce
nové kolumbárium


dětský hrací prvek u mateřské školky
místo: Dobřejovice
zadání: vize rozvoje obce- soustava studií
počet řešených oblastí: 30
rok vypracování: 2013
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Milada Vorzová, Alena Hrabětová


Vize rozvoje přemýšlí o obci z hlediska jejího rozšiřování a vazeb na okolí, důležitá je zejména blízkost hlavního města Prahy. Vize si klade za cíl řešit problémy se satelitní výstavbou a "noclehárnou" bez sociálních vazeb obyvatel. Vize rozvoje se také snaží konkrétně identifikovat potenciál obce. Tedy to, v čem je obec unikátní, či v čem by unikátní mohla být. Potenciálem je myšleno to, co v historii nebo současnosti determinuje obec natolik, aby mohlo být zásadním tématem pro obyvatele a život v ní.

Díky podrobnému prozkoumání obce mohlo vzniknout mnoho jednoduchých architektonických studií, které konkrétně řeší místa v obci a přilehlém okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá, ale měla by v prvé řadě zachovat a podpořit kompaktnost obce, definování centra obce, podpořit pobyt lidí v obci a jejich pěší pohyb. Je třeba si uvědomit, že Vize obce nevzniká na 4 či 10 let, ale na desítky let dopředu. Totiž obec, která má svoji vizi může někam směřovat. 

celkové řešení centra obce- náves, okolí zámku, rybník, park
vizualizace a schámata využití nových budov na návsi
revitalizace stávajícího ovocného sadu s novým využitím špejcharu
nové využití špejcharu: přízemí restaurace s palírnou a moštárnou, v patře expozice věnovaná němému filmu a Václavu Vačkářovinové využití objektu zámku pro veřejný život v obci

dětský hrací prvek v centru obce u návsi