Sportovně kulturní park Lanžhot


Náš úkol byl najít novou náplň pro areál hřišť u nevyužívaného venkovního kluziště z 50.let. Budoucí využití a potenciál tohoto místa tkví v přeměně opuštěného sportovního areálu na sportovně kulturní centrum usazené do prostoru parku. Protože prázdná sportoviště působí nevyužívaně, kdežto prázdný park působí klidně a příjemně pro procházky. Na rozdíl oproti většině měst a obcí si Lanžhot uchoval mnoho tradic, které z něj vytvářejí pro lidi z vnějšku velmi zajímavé místo. Navrhované urbanistické řešení je také propojeno s kulturním rozvojem Lanžhota a to v podobě vzniku speciálního hudebního festivalu, který maximálně podporuje lanžhotské tradice, ale i jejich nové formy, vznikající především díky mladé generaci. 

Potenciál města Lanžhot je podle našeho názoru v tradicích a v lidech, kteří tyto tradice uchovávají. Potenciál je však také v mladých lidech vycházejících z těchto tradic, avšak přeměňujících je do současného vyjádření a objevujících nové obzory. Sokolské by mimo sportovní aktivity mělo fungovat jako areál, který je schopný přijmout větší počet lidí. Měly by se zde konat venkovní kulturní akce jako např. koncerty, soutěže dechovek, soutěže lidového vyprávění apod. Měly by se zde pod otevřeným nebem konat i další kulturní akce a to i pro mladší generaci. Je zde místo pro konání menší hudební párty, promítání – alternativní letní kino apod. Při řešení návrhu nového areálu na Sokolském jsme došli k závěru, že stávající železobetonová konstrukce tribun, rozprostírající se kolem nerovné plochy ze železobetonových panelů, je ve velice špatném stavu. Myslíme si, že investovat další peníze a úsilí na opravu těchto tribun a plochy jsou zcela zbytečné, bezúčelné a nevedou k žádnému prospěchu města a občanů. Myslíme si, že nejlevnější a nejúčelnější variantou pro toto místo je nechat díru s tribunami zavést. Část tribun, která je vyvýšena bude srovnána a převezena do stávající prohlubně. Nové kulturní a relaxační funkce a hřiště s cestami jsou vkládány mezi dvě aleje, vždy jedna za druhou. Nejsou zde žádné vysoké budovy, jen vyvýšená místa- terasy z kterých je výhled mezi dvě aleje do areálu a do krajiny- což je důležitý prvek v místě, kde krajina je rovná a nejsou zde žádné kopce. Celý areál nebude oplocen a bude tedy volně průchozí skrze cesty ale také louku.
Skate park navazuje na stávající budovu posilovny. Tato budova byla ponechána pouze jako přízemní, nahoře je dřevěná terasa z jedné strany ukončená lezeckou venkovní stěnou a s místem na promítání. Zde by mělo vzniknout místo pro pořádání různých druhů akcí pro mladší generace. K stávající budově je přistavěno z druhé strany po celé délce dřevěné schodiště na sezení. Schody jsou orientovány směrem k dalšímu prvku- venkovní scéně- otevřenému žudru. To směřuje pohledy lidí do krajiny. Kolem této samostatně stojící venkovní scény je trávník. Prostor má charakter parkový ohraničený stromy. Myslíme si, že na rozdíl od stávajícího stavu, kdy se jedná o smutný prázdný prostor (jakoby očekávající davy lidí), bude parkový prostor zajímavý, i když bude zcela prázdný. Během konání koncertů, divadel a dalších představení se zde vyskládají lavice pro diváky. Plocha slouží nejen pro kulturní akce, ale také blízko stojícímu koupališti/bazénu jako místo pro ležení, opalování a sportovně rekreační aktivity (hry s míčem, frisbee, apod.). U bazénu/koupaliště je dětské hřiště. Za bazénem vede další mlatová cesta pro pěší, která v budoucnu spojí vlakové nádraží s jižní částí obce. Za touto cestou by se měl v budoucnosti park dále rozšiřovat. 


místo: Lanžhot
zadání: sportoviště Sokolské
stupeň PD: studie
rok vypracování:
 2011
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová
letní scéna- žudro

Bazén / koupaliště

Jedná se o plavecký bazén s dětským brouzdalištěm s rozdílnou letní a zimní funkcí. Vodní plochy pro koupání jsou umístěny nad úrovní terénu ve výšce cca dvou metrů. Při koupání mají tedy návštěvníci zajímavý výhled do krajiny a do celého areálu. Přes léto bazén funguje jako venkovní koupaliště, v zimním období se koupací plocha překryje pneumatickou nafukovací konstrukcí a umožní se tak koupání kryté. Výhodou je tedy to, že přes léto je bazén celý otevřený, pod širým nebem, což je pro koupající se příjemnější. V zimě zase poskytuje zážitek z koupání pod nafukovací střechou viz. foto bazén Berlín. V letním období je bazén propojen s travnatou plochou, která je vhodná k ležení a různým aktivitám. Poblíž je také dětské hřiště.