Vrbovec - studie vinařské stodoly

Hlavní myšlenkou celého návrhu a také uspořádání je vytvoření multifunkčního prostoru domu vína, sloužícího jako kulturní dům obce, který je zároveň propagátorem obce, vinařství a je místem kultury obce, společenského setkávání obyvatel a do budoucna hlavním vinařským objektem, tzv. Vinařskou stodolou celé Znojemské vinařské podoblasti.

Je prostorem, který obyvatelé a přespolní využívají k oslavám, svatbám, lze zde hrát divadlo, nebo je tu možné promítat. Jedná se o prostor, který si může kdokoliv pronajmout nejen pro kulturní ale například i pro firemní akce.

Objekt se snažíme vizuálně s vinařstvím spojovat. Nenavrhujeme bednu (kostku) - “kulturák”. Domníváme se, že právě jeho tvarosloví by mělo reflektovat starou vinařskou obec v které se nachází. Proto jsme zvolili archetypální tvar domu, který jsme sdružili do shluku menších hmot vyrůstajících ze společného dřevěného pláště. Díky nutnosti dimenzovat objekt pro dostatečný počet návštěvníků a umístění v centru obce to bylo jediné možné řešení jak vytvořit objekt, který bude svou formou do obce zapadat.

Situace: Umístěním objektu doplňujeme východní uliční frontu a vytváříme mezi objektem a kostelem prostor pro pořádání venkovních slavností, plesů a dalších kulturních akcí. Celková logika navazuje na dokument Vize rozvoje Vrbovec a je s ním v souladu.

Proč hovořit o Domu vína či Vinařské stodole: Doporučujeme, aby se pro objekt vžil název Vinařská stodola Vrbovec a nikoliv název Kulturní dům či “kulturák”. Při vyslovení tohoto názvu si mnoho lidí vybaví kulturák z doby minulé, který nemusí být tím co by chtěli navštívit, obzvláště pokud tento název vidí na plakátu nebo jej propaguje zaměstnanec IC.

Název Dům vína či Vinařská stodola je důležitý vzhledem k přilákání turistů, pro lepší obsazování objektu pracovníkem informačního centra a samozřejmě také odkazuje na nejdůležitější akce v objektu, které logicky vždy budou spjaty s vínem. Ať již jde o degustaci vín, festival vín či vinobraní apod. Jen kvalitní víno, propojenost s vinaři v obci a v celé podoblasti a propojenost se sklepními uličkami může vytvořit z objektu skutečnou Vinařskou stodolu, kterou z pohledu turisty stojí za to navštívit.

Při kulturní akci vstupuje návštěvník východním proskleným hlavním vstupem přímo do prostoru foyer, kde již u šatních skříní čeká šatnářka, která návštěvníkům pomáhá z kabátu. Svršky ale třeba i obuv vkládá do skříní. Rozdává čísla. Při vyzouvání mohou návštěvníci využít křesla či židle v prostoru umístěné. Šatna je řešena novým způsobem, kdy šatnářka nemá pult, ale oblečení přímo uzamyká do skříní. šatnářka není odkázana čekat za pultem na odchozí. Díky tomu může diskutovat s přáteli a rozlévat víno přímo u degustačního pultu, který je ve středu foyer a je obklopen lidmi, kteří u něj diskutují. Pult je ovšem na kolečkách, pokud by tedy bylo třeba, je možné jej přesunout k šatním skříním a vytvořit tak šatnu včetně pultu. Z místnosti návštěvníci vstupují do menšího sálu, který je při větších akcích propojen do jednoho celku. Při menších akcích je otevřena pouze západní část sálu a při klubových akcích funguje pouze východní část - nejmenší sál.

Celý sál umožňuje několik typů uspořádání podle typu akce a také podle počtu návštěvníků. Díky skříním na severní straně ve kterých jsou uloženy stoly a židle je možné při využití tohoto sálu pro velký ples prostor co nejvíce zvětšit a využít tak i skladovací skříně pro sezení. Při menším počtu návštěvníků, například při koncertu, zůstávají stěny zavřeny a prostor se tímto zmenšuje a taktéž se mění akustika prostor. Pokud se jedná o ještě menší akci, jako je například divadlo, je možné skříně otevřít do prostoru a tím opticky zmenšit celý sál a prostupy například využívat pro alternativní divadlo.

Výklenky jsou řešeny přímo na velikost jednoho stolu, který je 180 cm a do výklenku je možné umístit jeden stůl případně 4 židle. Je tedy možné podobně jako je to v zámeckých sálech vytvořit sezení kolem dokola volného prostoru. Což je vhodné při cirkusovém vystoupení, předvádění tance či kurzech tance apod. Hlavní sál má na západní straně podium, které se vyklápí ze stěny a je složeno ze 6 částí. Ty jsou ručně výklopné a v přední části se umísťují na 17 dřevěných kostek, které při nevyužívání podia slouží jako sezení například pro děti. Případně může být celý systém ukryt ve stěně. Hloubka podia je 2,9 m a šířka 9 metrů.

Vzhledem k tomu, že v letním období bude možné kulturní akci provozovat venku, stojí za zvážení, jestli by podium nemělo být spíše mobilní. Mobilita podia má význam i vzhledem k jeho posunu v hlavním sále. Bude dále prodiskutováno. Je možné vytvořit podium, které se sklápí ze stěny a zároveň je odnímatelné a může se přesunovat.

Při divadelním představení mohou být boční stěny sálu uzavřeny a herci vstupují nepozorovaně z chodby přímo na scénu. Ze sálu vedou troje dveře přímo ven, do prostoru mezi objektem a kostelem. Tyto prostupy budou fungovat především v letním období, kdy budou exteriér a interiér propojeny. Tím bude několikrát znásobena kapacita návštěvníků společenské akce. Středové dveře směřují návštěvníky jdoucí z venku přímo k baru, západní dveře jsou v blízkosti podia a směřují návštěvníky k pánským WC. Východní vstup vede přímo do foyer a na dámské toalety.

Okna je možno uzavřít dřevěnými okenicemi ve stylu vrat od stodoly.

Pozitivní atmosféru prostoru poskytují především okna západní a východní, která dovnitř přivádějí východ a západ slunce. Zimní jižní slunce do prostoru vpouští jižní pásové střešní okno, které je v letních měsících kryto žaluziemi, aby prostor nebyl přehříván. V zimním období, když je slunce nízko, prosvětluje skrze chodbu i hlavní sál.

Bar je umístěn ve středu chodby a díky otevřeným stěnám přímo souvisí se sálem. Bar záměrně pokračuje až do prostoru foyer. Zde je ovšem jednostranný, slouží tedy pouze pro postávající bez možnosti si objednat. Toalety jsou rozděleny a jsou na východní a západní straně sálu. Dámské toalety jsou v blízkosti foyer. Ve foyer mohou dámy prohodit pár slov u vinného pultu, či si odpočinout v křeslech. Pánské toalety jsou v blízkosti baru a poblíž je sezení s výhledem na jeviště. Pohyb lidí jdoucí na toalety je veden po jiné trase než pohyb lidí, kteří se jdou občerstvit k baru.

Za barem se nachází kuchyňka, kterou je možno propojit s místností pro hudebníky či herce. Pokud bude kuchyňka fungovat například den před kulturní akcí k přípravě chlebíčku, nebo pro přípravu obecního guláše, je toto propojení výhodné. Šatna hudebníků není mnoho využívána. Díky umístění vstupů poblíž baru je vstup do šatny a do technické místnosti dobře kontrolován lidmi obsluhujícími bar. Zásobování baru sudy s pivem a bednami je umožněno otevřením pultu naproti vstupu do kuchyně. Sudy jsou skladovány pod pultem. V blízkosti kuchyně je menší sklad s WC. Mezi barem a kuchyňkou je možné otevřít stěnu a propojit tak pult kuchyně s pultem za barem.

Přes den objekt funguje jako informační centrum, které umožňuje zaměstnanci vykonávat i funkci knihovníka a marketingového pracovníka. Zaměstnanec by měl totiž zároveň objekt nabízet prostřednictvím emailové komunikace a dalších metod cíleného marketingu pro využití například jako cíl teambuildingů firem, pořádání různých oslav apod. Objekt by měl být propojen s vinaři, kterým by měla přítomnost návštěvníků přicházejících do obce přinášet zisk z prodaného vína. Jedním z cílů domu vína je podpora a nastartování vinařství v obci, návrat vinařského řemesla a zvýšení kvality vína. I proto by IC s knihovnou mělo být předurčeno především pro publikace věnující se tématu vína a jeho výroby apod. Informační centrum bude také vybaveno lednicí s víny jednak místních vinařů z obce, ale také vinařů celé znojemské vinařské podoblasti. Objekt by se měl stát pokladnicí vín této podoblasti s výrazným zaměřením na vinařství jižního Znojemska i ve vztahu k Rakousku a ve vztahu k typickým sklepním uličkám. I vzhledem k tomu bude možné na pohyblivé stěny hlavního sálu z jedné či obou stran umístit panely s informacemi o vinařích, o jejich rodinách s fotografiemi práce na vinicích apod. Tyto pohyblivé panely mohou také sloužit pro krátkodobé umělecké výstavy. Doporučuji však, aby se dům zcela zaměřoval na víno a další výstavy souvisely s vínem či s obcí, s původním obyvatelstvem apod. Zcela jistě by dům vína měl být objektem, který si návštěvník NP, Znojma a části jižně od Znojma nesmí nechat ujít. Aktivity domu vína v této oblasti se mohou různě měnit. Podobně jako se mění výstavy v galerii. Například se může dům věnovat jedno léto nejmenším vinařům z celé Znojemské podoblasti kteří pěstují Ryzlink, nebo když se bude budovat nová cyklotrasa po sklepních uličkách u nás a v Rakousku, tak by bylo vhodné, aby výstava i víno reflektovalo nejzajímavější body na této trase apod. Každá sezóna vždy může začít novými víny a výstavou. Začátek je vždy formou vernisáže s účastí vinařů a ostatních lidí a vše je medializováno. Díky tomu bude možné na zahájení pozvat tyto nejlepší pěstitele a udělat v objektu skutečně celorepublikovou akci, kde nebudou chybět tito pěstitelé, kteří se mohou navzájem podpořit, seznámit se a pomoci si navzájem. Samozřejmě s tím bude představena i výstava věnující se těmto vinařům a jejich práci apod. Tyto akce budou záležet na akceschopnosti zaměstnance v IC, který by měl být marketingově zdatný. Je třeba, aby byl dům co nejvíce funkční a aby ideálně vydělával. Minimálně tak, že rozproudí turismus v obci a oživí sklepní uličky, se kterými bude vzájemně propojen a dojde tak k synergickému efektu, a to k obnově tradic vinařství v obci a s tím související zvýšení kulturně společenských tradic v obci.

Také se nabízí víkendový festival vín, který by se měl vždy zabývat určitým druhem vína, a to i v rámci celé Vinařské oblasti Morava. Samozřejmostí je propojení s otevřenými sklepy, s místními vinaři a také je důležité, aby festival souvisel s výstavou.

Problematické je ubytování v obci, které je momentálně řešitelné ve Znojmě. Do budoucna je však třeba, aby mnohé podkrovní části lisoven byly bez negativního zásahu do vnější podoby přestavěny na specifické vinařské ubytování. A právě zaměstnanec IC bude mít v gesci zároveň i poskytování ubytovacích kapacit, které bude nabízet skrze Airbnb, přímo a také v návaznosti na kulturní akce atd. Zaměstnanec bude muset být dostatečně akční a kreativní. Je třeba, aby nový velký sál fungoval nejen jednou za dva měsíce, ale v ideálním případě každý víkend pro oslavy, svatby a mimo víkendy i pro různé teambuildingy a v sezóně pro turisty. Samozřejmostí je každodenní fungování pro obyvatelstvo. V Informačním centru by mělo vzniknout centrum pro matky s dětmi, tedy místo, kam mohou přijet matky s kočárky a kde se nenudí a navzájem si pohovoří. K tomu může sloužit jak malý sál, tak i sezení přímo ve foyer. V jedné ze skříní by tedy měly být uschovány hračky pro děti apod. Samozřejmostí je přebalovací pult.

Zaměstnanec IC bude mít přímo ve foyer přívod vody, bude zde kávovar a také lednice s víny od místních vinařů. Víno rozlévá příchozím turistům na pultě uprostřed foyer, turisté si projdou výstavu, ochutnají víno a zaměstnanec je v ideálním případě odesílá do sklepní uličky ke konkrétním vinařům a doporučuje jim co ještě mají navštívit a kam se mají vydat.

V určité dny a hodiny bude IC s knihovnou sloužit také pro seniory, kteří se zde budou setkávat.

Menší sál, který obsahuje knihovnu je předurčen jako klubovna pro různé spolky, seniory a matky s dětmi. Menší sál lze také využít pro různá cvičení typu yoga, pilates, zumba apod. Při větší účasti může pro tyto aktivity sloužit i větší sál. Celkově předpokládáme, že v letních měsících, když je otevřeno IC a na stěnách jsou výstavní panely, může jak návštěvník IC, tak i knihovny vstoupit do celého velkého sálu. Sál může být součástí IC.

Samozřejmostí je také využívání menšího a vetšího sálu nezávisle na sobě. Například ve větším sále probíhá cvičení a v menším je otevřena knihovna, či zde probíhá zasedání zastupitelstva. Případně větší sál je pronajat například pro konferenci a v menším je otevřena knihovna. Bylo by fajn, pokud by prostor sloužil po vyučování pro děti ze školy. Je otázkou jestli by neměl sloužit podobně jako specifická školní družina. Celkově se tedy v pracovní dny dá objekt předurčit pro různé skupiny obyvatel. Dopoledne maminky s dětmi, po obědě senioři, po škole děti a večer spolky.

Důležité pro budoucí fungování objektu je také řešení restauračního provozu. Kuchyni jsme řešili v místech, které umožní do budoucna její rozšíření do části jižní pokud by to bylo z nějakého důvodu třeba. Dostavěla by se tedy v zadní části přístavba hmoty dalšího objektu. Dalším lepším a levnějším řešením je se domluvit s restaurací sídlící přímo v obci, případně s kvalitnější restaurací mimo obec, případně i s několika restauracemi na spolupráci. Teplé jídlo je důležité využívat například při svatbách, konferencích. Jídlo by bylo dovezeno z restaurace a zde by bylo pouze dohřáto. To je podle našeho názoru důležité vzhledem k využívání prostoru pro pořádání svateb, větších oslav a důležitějších zasedání a teambuildingů.

Při využívání IC v době menšího zájmu turistů ale i občanů doporučujeme aby byla využívána pouze toaleta pro imobilní. Tuto toaletu jsme navrhli větší, než jak by měla podle norem být a umístili jsme do ní také sprchu, kterou by v určitých nespecifikovaných případech bylo možno použít například pro cyklistu v nouzi apod.

Samozřejmostí je prostor menšího sálu využívat pro veřejná zasedání zastupitelstva.

Objekt by měl také sloužit nejen pro svatební oslavu ale také pro svatební obřad. V obci dnes není vhodný prostor pro obřad. Nabízí se využití malého sálu jako obřadní místnosti, kdy starostka hovoří za pultíkem, který se vytáhne ze stěny. Ze skříně knihovny se odklopí pultík pro podpisy novomanželů a svědků. Po obřadu se otevřou dělící dveře a hosté vcházejí do hlavního sálu, kde jsou již připraveny stoly. Případně pokud je svatební hostina menší probíhá obřad ve velkém sále a malý je pronajat pro svatební hostinu.

V prostoru knihovního sálu, konkrétně do vrchní části knihovní skříně integrujeme plátno, které se dá vytáhnout přes skříně. Klubové kino by mohlo fungovat, pokud si ho někdo vezme za své. To by mělo být vhodné i vzhledem k využití pro školu a také pro různá zasedání. Mohl by tak vzniknout filmový klub. Promítání by se realizovalo projektorem připevněným nad středovou dělící stěnou.