Základní informace o Otevřené strategii

"Otevřená strategie" je pojem, který jsme vymysleli. Pojmenovává princip jakým by měla strategie fungovat. Tedy být otevřenou pro neustálé rozšiřování a prohlubování. Strategie je tedy dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle a slouží pro kvalitní a plynulý rozvoj obce. Při jeho vytváření dochází k vytyčování hlavních i vedlejších cílů a představ. Jde o to, vytvořit obsáhlou analýzu a koncepci, do níž bude možno vkládat další analýzy a koncepce z různých oborů a okruhů a tím ji propracovávat jak do hloubky tak i do šířky. Jedná se tedy o otevřenou a stále aktualizovanou strategii. 

Strategii vypracovává Náš tým odborníků, přizvaní odborníci a také místní lidé. Ideou je zapojení nejen odborníků do přemýšlení a formování budoucnosti obce, ale také obyvatel obce. Snažíme se, aby i místní lidé, kteří problémům své obce rozumí nejlépe měli možnost podílet se na její tvorbě. Místní lidé mohou také přispívat do strategie, jejich názory však musí být analyticky podloženy, stejně jako názory odborné. Přínosné myšlenky budou zapracovány do strategie. Příspěvky mohou být jakkoli obsáhlé. Je možné také vkládat odkazy na internetové stránky, mapy apod. 

Při vytváření různých rozvojových strategií pro obce, města, a regiony je problém v tom, že strategie v tištěné podobě jsou aktuální jen v jeden okamžik. Čím více doby uplyne od jejich vytvoření, tím se stávají nepřesnější a tím i nepoužitelnější. Otevřená strategie je dokument, který není nikdy finálně ukončen, je k dispozici především v digitální podobě na svých internetových stránkách. Tím, že je Otevřená strategie on-line, může do ní kdokoli nahlížet a také vkládat další myšlenky a informace, které mohou být zapracovány. Obsah strategie se časem prohlubuje a stává rozsáhlejší. Je možné v ní najít všechny informace od počtu dětí ve školce přes spotřebu energií v jednotlivých objektech v majetku obce až po koncepci turismu v obci. Stránky jsou řešeny velice jednoduše, aby jejich obsluhu a vkládání zvládnul kdokoliv. I člověk, který nemá vzdělání v oboru IT technologií. Součástí strategie je také databáze informací a diskusní fórum. 

Mimo tento webový rozšířitelný dokument je prvotní strategie také předána jako pdf., to je také součástí stránek, kde je možné si ji lehce z internetu stáhnout a vytisknout. Je tedy k dispozici i v tištěné podobě.projekt 2012 v rámci programu EU "Města v rozletu"
zadavatel: město Třeboň (Jižní Čechy)


Ideou projektu otevřené strategie města Třeboně je zapojení odborníků a obyvatel města do přemýšlení a formování jeho budoucnosti. Strategie je webovou stránkou, která je všem dostupná. Ve strategii jde o vytvoření společného názoru odborného i laického.Součástí strategie byla také anketa s obyvateli města formou dotazníků. Ve strategii byly řešeny okruhy architektury, rozvoje turistického ruchu, lázeňství, kultury a také okrajově téma dopravy. Strategie je napsána čtivou formou, tak aby byla přístupná a pochopitelná co největšímu počtu lidí. Součástí jsou také interaktivní mapy, které se dají měnit a upravovat. Architektonická část byla rozdělena do několika logických celků- území ve městě. Ke každému celku byly přiřazeny jednotlivé řešené objekty, které se v tomto území nachází. Těm se pak věnuje jednotlivý text. V textu jsou přímé odkazy na související témata. 

více zde přímo na stránkách strategie...

zadavatel: obec Dukovany (Vysočina)Strategie je vypracována tak, aby se stala jediným dokumentem, který bude obsahovat vše a kde si bude moci občan najít veškeré informace o obci, od údajů o obyvatelích, přes projekty na vedení kanalizace a zamýšlené projekty ve formě studií. Pro tento účel je zde také část pod názvem použité dokumenty, kde se budou v digitální podobě vkládat všechny projekty. Šlo o to, vytvořit otevřenou a obsáhlou analýzu a koncepci, do níž bude možno vkládat další analýzy a koncepce z různých oborů a okruhů a tím ji propracovávat jak do hloubky tak i do šířky. Jedná se tedy o otevřenou a stále aktualizovanou strategii. Pod odborný text je možno dopisovat krátké poznámky i celé obsáhlé okruhy a to kýmkoli, především však obyvateli obce a odborníky. Ty budou zapracovány do stále vyvíjející se analýzy (současný stav věci) a koncepce (ideální stav věci v budoucnosti). Strategie je přístupná na internetu, není to tedy dokument založený do šuplíku. Strategie je rozdělena do několika okruhů, které byly vypracovány buď podrobně (architektura, turismus, prezentace) nebo do okruhů, jejichž obsah je pouze rámcově naznačen a bude v budoucnu dalšími odborníky dopracován (obyvatelé, sociální vazby, krajina, řízení a fungování).