Základní informace o soustavě studií pro města a obce 

Soustava architektonických studií řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů. Všechny jednotlivé studie a konkrétní navrhované postupy zaštiťuje jedna idea, myšlenka. Tato myšlenka se vždy váže k místu, jeho historii a také současnosti. 

Díky našemu odstupu a nezaujatému pohledu můžeme rozšířit obzory, které si místní člověk nemusí vždy uvědomit. Podle našich zkušeností víme, že každá obec a město má něco jedinečného, co je třeba najít a vyzdvihnout. A to v souvislosti s možným turistickým ruchem nebo "jen" zpříjemnění života místních obyvatel. 

Úkolem soustavy studií je tuto podstatu najít a vložit do jednotlivých návrhů. Proto jsou vždy jednotlivé návrhy navzájem myšlenkově a vizuálně propojeny. Vzniká tak tedy ucelená představa o budoucím vzhledu a fungování obce. Realizace ideji je rozdělena do jednotlivých studií. Výhodou rozložení do jednotlivých studií je, že je možno uvážit, co je možné realizovat v blízké budoucnosti a co plánovat v delším časovém horizontu. Soustava studií je také vhodná k výběru konkrétních dotací nejen z fondů EU. 
Rozvinutí potenciálu vína a vinařství v obci, zvýšení potenciálu lokality vzhledem k turistickému ruchu. Urbanistické řešení obce, více než 40 architektonicky řešených částí. Nový Dům vína alias kulturní dům.
Idea: sbíhající se cesty v krajině a muzeum s expozicí Rok na vsi
Řešení se zaměřuje jak na samotnou náves obce, tak na okolní krajinu. Hlavními tématy jsou rybníky, ekologie, krajina na pomezí CHKO, nová výstavba, kulturní sál a muzeum.
Témata: městys na soutoku dvou řek, Ostrov se zaniklým klášterem, říční lázně, hospůdka u ocelového mostu, střed města přetížený dopravou, chybějící náměstí a nevyužitý potenciál prostoru kolem řeky.Více než 60 architektonických studií v jednom projektu
Rozvinutí historického a archeologického potenciálu města. Podpoření turistického ruchu. 
Zadavatel: Město Starý Plzenec (Plzeňský kraj)

https://sites.google.com/site/mestostaryplzenec/mapa-resenych-mist40 architektonických studií v jednom projektu
Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: obec Močovice (Středočeský kraj)
20 architektonických studií v jednom projektu
Idea- přiblížení slavné historie Slavníkovského hradiště a Sv. Vojtěcha
zadavatel: Obec Libice nad Cidlinou (Středočeský kraj)


Soustava studií pro Libici řeší do detailu část obce ležící jižně od kolejí. Společná idea, která je obsažena v každé jednotlivé studii vyzdvihuje slavnou historii obce z doby 9.st, kdy zde bylo hradiště rodu Slavníkovců. Zde je počátek nejdůležitějšího období tohoto místa. A v tomto období je prioritní náboženství, tedy sv. Vojtěch a sv. Radim. Každá studie řeší jednu ulici nebo oblast. Konkrétně se zde řeší mobiliář, osvětlení, informační prvky pro turisty. Dále také rozvoj turistického ruchu, který je velice důležitý pro budoucí rozvoj této obce. Důležitý prvek, který je také na mnoha místech vizuálně zmiňován je prostor jádra Libice, který byl formován řekami Cidlinou a Labem do ostrova ve tvaru osmičky. Cílem všech studií je vytvořit celek, který podporuje možnosti návštěvníků Libici pochopit v její celistvosti od minulosti po dnešek. Jednotlivá místa, která jsme řešili byla zahradní divadlo, molo u rybníka, úprava vodní hasičské nádrže, návrh ubytování, zřízení informačního centra spolu s knihovnou a muzeem, vytvoření pískové řeky, vyhlídky, návrh procházkových poznávacích okruhů pro turisty, speciální informační letáky, úprava hradiště atd. Pro město Vsetín jsme vypracovali soustavu studií neboli Vizi rozvoje centra města.
Idea: oživení centra města skrze propojení s okolními panelovými sídlišti, dostavba nových budov v centru, zapojení nábřeží řeky Bečvy do centra města, revitalizace parteru socialistických budov (kulturní dům, jednota, Vsacan, atd.).


https://sites.google.com/site/vizevsetin/
https://sites.google.com/site/vizevsetin/https://sites.google.com/site/vizeceskevelenice/vize-rozvoje60 architektonických studií v jednom projektu
Idea- rozvoj historického města do budoucna. Identifikace nevyužitého potenciálu a konkrétní architektonická řešení 
zadavatel Město Česká Kamenice (Ústecký kraj)


Pro město Česká Kamenice jsme vytvořili Vizi rozvoje, ve které jsme identifikovali 11 potenciálů města. Jde například o válečnou historii města- na katastru města leží podzemní nacistické továrny, město je také na střetu 3 CHKO atd. Tento potenciál byl vzat v úvahu pro komplexní rozvojovou vizi- soustavu studií, která řeší asi 50 konkrétními studiemi především centrum města, ale také další pro město důležité oblasti. Vize se velmi výrazně věnuje nastartování turismu ve městě. 

Více než 30 architektonických studií v jednom projektu
zadavatel: OU Sibřina (Středočeský kraj)


https://sites.google.com/site/vizeobcesibrina/7 studií
Idea- oživení obce pomocí šetrného cestovního ruchu, unikátní stavby komor a stodol
zadavatel: Obec Hrubá Vrbka (Jižní Morava)


Zastávky do hrubé Vrbky jsou součástí soustavy studií, která obsahuje konkrétní architektonické nápady. Soustava studií přemýšlí nad budoucnosti Hrubé Vrbky a zachování jejího kulturního dědictví: nářečí, zpěv, hudba, tradiční vyšívaný kroj, původní architektura- komory, stodoly, ale také i nad původní barevností, tedy bílými domy s modrou podstavou. Toto zachování závisí na kvalitním budoucím vývoji obce. Tento kvalitní vývoj vychází z tradic, které uchovává, rozvíjí je a také předvádí. Tyto tradice by se však neměly stát atrakcí typu „skanzen“. Tradice musí zůstat živé v živé obci! V soustavě studií jsme dále řešili ubytování v původních kamenných stodolách, muzeum v původních kamenných komorách, novou stavbu síně, úpravu návsi- zachování vyhořelého domu, rybník, zpřístupnění potoka, zeleň v obci a další drobné úpravy.

Hrubá vrbka má zachovalý urbanismus vesnice, založený na podlouhlé návsi kolem níž stojí kamenné komory, za mini domy, zahrady a kamenné stodoly. Stodoly vytváří jakousi kamennou hradbu při pohledu z vnější strany. 30 architektonických studií v jednom projektu
Idea- určení vývoje obce nacházející se v těsném okolí Prahy. Nalezení potenciálů obce a vypracování konkrétních architektonických studií.
zadavatel: obec Dobřejovice (Středočeský kraj)


Pro obec Dobřejovice jsme vypracovali Vizi rozvoje. Bylo důležité stanovit její budoucí vývoj, protože se nachází na okraji pražské aglomerace, která ji postupně "pojídá". Obec, aby mohla čelit všem nepříznivým vlivům vyplývajících z těsného sousedství Prahy, ať už satelitní výstavba nebo "noclehárna" obyvatel bez sociálních vazeb, tak musí mít přesně stanoven směr, kam chce směřovat. Vize rozvoje konkrétně identifikuje potenciál obce. Tedy to, v čem je obec unikátní, či v čem by unikátní mohla být. A také v podobě architektonických studií navrhuje konkrétní řešení.