Soustava studií pro obec Libice nad Cidlinoumožnosti sezení, škála obsahuje více druhů sezení vhodných do různých prostor od lavic vhodných do prostředí vesnice až po lavice vhodné do krajiny

informační prvky, reliéfy vyřezané v kovu Corten, pohled na minulý vzhled akropole

informační prvek, znázorňuje urbanismus Libice a její historicky tvar osmičky

informační letáky, otáčecí obrázky, na které se dá dívat skrze čočku a realitu (tzv. systém malých obrázkových televizí)


úpravy a zpřístupnění hasičské nádržemísto: Libice nad Cidlinou
zadání: soustava studií
počet řešených oblastí: 20
rok vypracování: 2012
autoři: Ivo Pavlík, Lucie ChytilováSoustava studií pro Libici nad Cidlinou řeší do detailu část obce ležící jižně od kolejí. Společná idea, která je obsažena v každé jednotlivé studii vyzdvihuje slavnou historii obce z doby 9.st, kdy zde bylo hradiště rodu Slavníkovců. Zde je počátek nejdůležitějšího období tohoto místa. A v tomto období je prioritní náboženství, tedy sv. Vojtěch a sv. Radim. Každá studie řeší jednu ulici nebo oblast. Konkrétně se zde řeší mobiliář, osvětlení, informační prvky pro turisty. Dále také rozvoj turistického ruchu, který je velice důležitý pro budoucí rozvoj této obce. Důležitý prvek, který je také na mnoha místech vizuálně zmiňován je prostor jádra Libice, který byl formován řekami Cidlinou a Labem do ostrova ve tvaru osmičky. Cílem všech studií je vytvořit celek, který podporuje možnosti návštěvníků Libici pochopit v její celistvosti od minulosti po dnešek. Jednotlivá místa, která jsme řešili byla zahradní divadlo, molo u rybníka, úprava vodní hasičské nádrže, návrh ubytování, zřízení informačního centra spolu s knihovnou a muzeem, vytvoření pískové řeky, vyhlídky na ni, návrh procházkových poznávacích okruhů pro turisty, speciální informační letáky, úprava hradiště. 

mapa řešených částí (vyznačeny šedou barvou)

vyznačení prohlídkového okruhu po trase řeky- písková řeka

dřevěné molo na břehu rybníka

autobusová zastávka u základní školy, materiál Corten

návrh ubytování a informačního centra s muzeem a knihovnou v objektu č.p.6

návrh ubytování v domě č.p. 5 u budovy obecního úřadu

dřevěná vyhlídka na kterou navazuje dřevěné schodiště v úzké uličce