Úprava návsi u rybníka v obci Boubín

Pro město Horažďovice jsme vypracovali studii na úpravy návsi u rybníka v obci Boubín. Celková logika řešení si klade za cíl, umožnit lepší fungování obce Boubín pro své obyvatele a také vhodně přilákat turismus do obce a jejího okolí. Myslíme si, že takto fungující obec bude přínosem i pro město Horažďovice a pro zvýšení turistického ruchu ve městě. Konkrétně jsme zde řešili úpravy okolí kaple, obnovení cesty přes les na hřbitov, ke kostelu, na zříceninu hradu Prácheň. Také jsme přišli na nápad expozice starých rezavých zemědělských strojů přímo v krásné krajině u obce.

místo: Horažďovice- Boubín
zadání: řešení návsi Boubín, zpracování dalších důležitých veřejných prostranství obce
stupeň PD: studie
rok vypracování:
 2011
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Ilona Žitnáková