Vendryně


Potenciál obce Vendryně

Vendryně je obec, která leží mezi Moravskoslezskými Beskydami na české straně a Slezskými Beskydami na straně polské. Jedním z potenciálů rozvoje obce je přímý kontakt s krajinou celých Beskyd. Proto navrhujeme, aby obec využila potenciál propojujícího mostu mezi oběma stranami.

    

Obchodní náměstí/ dvůr

Návrh urbanistického řešení vychází z charakteru místa, kterým prochází důležitý dopravní tah ze severní Moravy na Slovensko. Výhodou místa je její poloha na této rušné spojnici, možnost parkování a četnost služeb. Stávající domy zde vytváří jedinou uzavřenou část obce, která má charakter náměstí, její charakter je však nutné podpořit novou zástavbou, která by celý prostor ohraničila.

    

Nová budova OÚ

má být součástí nového parku, v kterém má hrát dominantní roli. Budova má v části oriento­vané směrem do parku náměstí, které je tvořeno dřevěnou plochou. Plocha náměstí vybíhá z dřevěné cesty a vytváří veřejný prostor před budovou, kde se mohou konat menší kulturní akce pořádané obecním úřadem nebo kulturním sálem nebo galerií.

   
Řešení parku v centru

Parkem městského typu bude procházet hlavní cesta pro pěší a pro cyklisty. Tato cesta je lemována stromořadím. Vytváří se tak uzavřený podélný pohled skrz alej okrasných stromů. Tato cesta je důležitou spojovací komunikací pro pěší, protože propojuje horní části obce s novou budovou Obecního úřadu a končí až u autobusových zastávek, vlakového nádraží a obchodů. Samotný park pak nabízí různé možnosti využívání: budou zde plochy pro relaxaci, sezení, hraní her, sport apod. Podél celé aleje budou tato místa uspořádána rovnoměrně a v souvislostech stávající zástavby. Pro zpestření zážitku z návštěvy parku zde budou vybudovány drobné objekty – malé pavilony.