Kaštanová alej v Revoluční ulici má ve struktuře města Českých Velenic nezastupitelné místo a je bezesporu to nejcennější, co ve městě přežívá. Zelený pás se stromořadím vytváří hlavní osu města, která spojuje centrum a budovu vlakového nádraží. Stromořadí představuje “živou složku” města, dává mu rozměr, řád a vnitřní sílu. Tak jako každý strom se během roku proměňuje: raší, kvete, plodí, listy usychají a opadávají, tak i kaštanová alej a s ní celé město se s roční dobou mění. Alej podél hlavní cesty vytváří městský bulvár, dnes také protipól uliční fronty, která je patrná hlavně v jejím začátku ve středu města. Hmota aleje na sebe pojí funkci hlavního městského prostranství, pod korunami stromů nebo v jejich blízkosti se odehrává v podstatě veškerý společenský život. Takto alej chápeme i nadále: má zůstat ikonou města.

Hlavní hmota aleje je dnes dlouhá přibližně 532 metrů a začíná v křižovatce ulic Vitorazská a Revoluční a končí před začátkem nádražní budovy. Před samotnou budovou nádraží se už o alej nejedná, historicky jde o starší “parkově” založenou zeleň z konce 19. století. Alej byla logicky založena rovnoběžně s novým pravoúhlým systémem města. Tato osa dříve pokračovala k hranicím s Rakouskem, jednalo se o symbolické propojení pomocí úzkokolejné dráhy, která sloužila jako rychlé propojení obou měst. Z této doby zbyl dnes pěší (dříve železniční úzkokolejný) most přes řeku Lužnici.

 

Lokace:

České Velenice

Investor:

Městský úřad České Velenice

Náplň práce:

Projektová dokumentace
Studie
Detail projektu

Obsah

České Velenice – revitalizace kaštanové aleje

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade