Projekty

Kly: Studie mateřské školky

Úkolem školky je nabídnout dětem kvalitní využití stráveného času ve společenství svých vrstevníků a výchova další generace odpovědných občanů světa. Děti se ve školce poprvé samostatně setkávají ve větším společenství dětí. Tyto nové vztahy a zážitky se odehrávají v prostoru a ten se tak stává nedílnou součástí výchovy a formuje budoucí život dítěte.

Kvalita prostoru a systém jeho uspořádání, ve kterém se dítě pohybuje, jej přímo ovlivňuje, stává se součástí života dítěte, otiskuje se. Nelze však opomenout element pedagogický, bez kterého by byla budova pouhou prázdnou skořápkou. Vždyť právě rodič a učitel zásadním způsobem přispívají k rozvoji osobnosti každého dítěte a tím k formování silné generace! Snažíme se pracovat s architekturou, která vytváří podněty pro děti i personál tak, aby Komenského, Montessori a Fröbelovi principy byly ve školce zhmotněny.

Po vzoru Komenského pracujeme s prostorem formou, která – jak sám píše – prospívá duši i tělu. Nabízíme prostor pro proměnlivou výuku ve 4 základních okruzích:

PRAVDĚ (VĚDĚNÍ)

KRÁSE (UMĚNÍ)

ZDRAVÍ (POHYB)

UMU (MANUÁLNÍ ZRUČNOST)

Na místo tradičních tříd nabízíme model “rotace” dětí v různorodých prostorách. Dítě je každý den (nebo v jiném časovém období např. týden) v odlišném prostředí, které stimuluje různé stránky jeho osobnosti. Každá hlavní část má pak své specifické elementy.

Jak jsme se dozvěděli od pedagogických pracovníků, proměnlivost je pro děti důležitá. Vytváříme proměnlivost jak v tématech, které se v prostoru řeší, tak v pojetí samotných prostorů. Důležitým faktorem je pak invence každého učitele, kterému umožňujeme dostatečně rozvíjet témata a přicházet stále s novými podněty.

Širší vztahy

Objekt školky vkládáme do místa křížení pěších cest. Na křížení dvou linií pěších cest Lom- Záboří, Kly a Krauzovna směr školka.

Mezi Lomem a Zábořím by měla být zachována a upravena dnešní malá pěšinka, která spojuje tyto dvě místní části. Mělo by se jednat o mlatovou parkovou cestu, která bude i nadále sloužit pouze pěšímu a cyklo pohybu. Podobně i jižní cestu ze starých Kel do Záboří, která zde dříve byla, navracíme. Další řešení širších vztahů, konkrétně jak pracovat s okolním územím bude řešeno ve Vizi rozvoje obce Kly.

Možnost budoucího napojení zahrady na zahradu plánované budovy domova pro seniory

Zahrada mateřské školky je orientovaná tak, aby bylo v budoucnu možné ji propojit s plánovanou zahradou plánované stavby domova pro seniory. Zahrady budou spolu sousedit a budou možné propojit a může vzniknout velká zahrada. Tato velká zahrada bude průchozí historickou pěšinou z Kel do Záboří. Zahrada se bude na noc uzavírat. Navrhujeme možnosti propojení využití zahrady jak pro seniory, tak pro děti a propojení těchto dvou provozů právě v zahradě. Obě skupiny mohou pak zahradu využívat v rozdílný čas neb pokud budou chtít i společně. Senioři budou mít i své soukromé tiché zahrady. Cílem je neuzavírat seniory do vnitřního světa domova, ale naopak poskytnout jim co největší možnosti komunikace s ostatními a žití v kontaktu se svým okolím. Toto má přínosný vliv na aktivní chování seniorů a jejich životní vitalitu. Senioři jsou pořád zapojení do každodenního života a dění, aktivně se mohou zapojovat. Konkrétní řešení stavby domova pro seniory bude řešeno v samostatné studii.