Otevřená strategie obce Dukovany


Strategie je vypracována tak, aby se stala rozvojovým dokumentem, který bude obsahovat vše a kde si bude moci občan najít veškeré informace o obci, od údajů o obyvatelích, přes projekty na vedení kanalizace a zamýšlené projekty ve formě studií. Pro tento účel je zde také část pod názvem použité dokumenty, kde se budou v digitální podobě vkládat všechny projekty.

Šlo o to, vytvořit otevřenou a obsáhlou analýzu a koncepci, do níž bude možno vkládat další analýzy a koncepce z různých oborů a okruhů a tím ji propracovávat jak do hloubky tak i do šířky. Jedná se tedy o otevřenou a stále aktualizovanou strategii. Pod odborný text je možno dopisovat krátké poznámky i celé obsáhlé okruhy a to kýmkoli, především však obyvateli obce a odborníky. Ty budou zapracovány do stále vyvíjející se analýzy (současný stav věci) a koncepce (ideální stav věci v budoucnosti). Strategie je přístupná na internetu, není to tedy dokument založený do šuplíku. Strategie je rozdělena do několika okruhů, které byly vypracovány buď podrobně (architektura, turismus, prezentace) nebo do okruhů, jejichž obsah je pouze rámcově naznačen a bude v budoucnu dalšími odborníky dopracován (obyvatelé, sociální vazby, krajina, řízení a fungování). 


webová stránka, řešení strategie v ortofoto mapách, s vyznačením důležitých bodů a s popisky


místo: obec Dukovany
zadání: zpracování strategie celkového rozvoje obce
stupeň PD: strategie
rok vypracování:
 2010
doba vypracování: 2 měsíce
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Dana Nováková, Ondřej Vosátka
zpracování: webová stránkawebová stránka, řešení strategie v ortofoto mapách s vyznačeným řešením a popisky
webová stránka, řešení strategie v ortofoto mapách s vyznačeným řešením a popisky
webová stránka, řešení strategie ve 3D modelu obce, s vymodelovanými domy, s vyznačeným řešením