Obsah

Hledáme potenciály, které vyzdvihnou hodnotu lokality

Dobrá architektura a urbanismus využívá a rozvíjí kontext místa a jeho unikátnost. Před návrhem proto poznáváme lokalitu, její historii, tradice, jedinečnost. Komunikujeme s aktivními obyvateli, kteří se o svoji lokalitu zajímají.  Až poté navrhujeme. Nalezené hodnoty navrací hodnotu obci a dělají život lepší.

Řešíme věci komplexně, jako jeden celek

Dáváme si záležet, aby prvky zapadly do sebe a nefungovaly dobře jen samostatně. Pokud je to třeba, tak do procesu přizveme krajináře, antropology, dopravní inženýry a další experty. Jsme součástí týmu mezioborového autonomního rozhraní. www.meziobor.cz

Zapojujeme obyvatele do navrhování, jsme on-line

Každý projekt na kterém pracujeme je od samého počátku zpracováván on-line. Díky tomu je maximálně transparentní. Obyvatelé jsou vtaženi do řešení. Mohou se online vyjadřovat, probíhají kulaté stoly, dotazníky rozdáváme do schránek. Každý má možnost se vyjádřit a je tudíž tvůrcem prostředí ve kterém žije. Tímto dochází ke kladnému přijetí návrhu a poté i samotné stavby a jejímu užívání. Jsme otevřeni diskuzi.

 

Řekli o nás

Jan Papajanovský
starosta města Česká Kamenice

Ateliér City Upgrade pro nás zpracoval nejprve Vizi rozvoje, která obsahuje celou řadu zajímavých, někdy dokonce provokativních, koncepčních úvah o budoucnosti města. Následně studio začalo jeden ze záměrů naznačených v tomto dokumentu připravovat k realizaci, přičemž i tato spolupráce probíhá k naší spokojenosti.

Jiří Škop
místostarosta města Police nad Metují

S architekty ze City Upgrade jsme spolupracovali na Vizi rozvoje města a Plánu regenerace sídliště. Líbilo se mi, s jakou lehkostí a nadhledem vnášejí do území nové impulsy, a s jakým citem přistupují k odstranění problémů, jaké byly v minulosti do prostoru města vneseny. Těším se na další spolupráci s tímto týmem, a každému ji mohu doporučit!

Petr Vágner
starosta města Velešín

Společnost City Upgrade zpracovala pro město Velešín Koncepci rozvoje města. Tento dokument je vodítkem pro směřování dlouhodobého a komplexního rozvoje Velešína. Těší mě, že spolupráce jasně ukázala, že i složité problémy vzniklé v minulosti při výstavbě ve městě, se dají postupně řešit či mírnit. Architekti dobře spolupracovali s veřejností, příjemně mě překvapila rychlost, s jakou si osvojili znalost města a identifikovali slabiny i příležitosti stavu a vývoje Velešína.
Se City Upgrade jsme zároveň realizovali otevřenou architektonickou soutěž Spolkový dům Velešín. Věřím, že na dobrou spolupráci ještě navážeme.

Jsme architekti, urbanisté a stratégové

Jsme odhodlaní zlepšit život v obcích. Potkáváme se proto s obyvateli, diskutujeme s nimi a společně navrhujeme ideální řešení. Tím přispíváme k rozvoji obcí po celé republice.

O nás

Služby

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade