Jsme architekti City Upgrade, odborníci na obce.

Co děláme

Náš mezioborový tým je připraven zabývat se každým detailem vaší obce a nezapomenout při tom na její celek. Rozvíjíme jedinečnost, celkový potenciál a dáváme místům ducha. Vymýšlíme architekturu vycházející z podstaty, hodnoty a potenciálu místa. Hledáme, hodnotíme, analyzujeme, ptáme se, navrhujeme a realizujeme. Jen díky tomu můžeme předložit architektonické dílo s myšlenkou.

Vize rozvoje a strategie

Vytvoříme pro vás strategický dokument s desítkami studií a mnoha nápady, které Vám pomohou ukázat směr rozvoje Vaší obce.

Veřejná prostranství

Náměstí, ulice, různá zakoutí, hřiště, parky, zahrady. Snažíme se
lidi v táhnout do divadla jménem
veřejný prostor – víme jak na to.

Architektonické studie a projekty

Kulturní domy, úřady, školky, domovy seniorů, výstavní prostory, knihovny, rodinné domy a mnoho dalšího – s tím máme zkušenosti. I přes naší zkušenost je výsledek unikátní a objevný. Pracujeme ve všech projektových fází, od studie až po realizaci.

Architektonické soutěže

Máme zkušenosti se soutěžemi jako účastníci, ale i organizátoři a porotci. Zorganizujeme pro vás architektonickou soutěž.

Jak pracujeme

V práci pro města a obce máme dlouholeté zkušenosti. Zaměřujeme se na zapojování obyvatel do procesu. Pojmenováváme silná i problémová místa a hledáme jejich řešení. Uděláme vaši obec jedinečnou.

Pracujeme komplexně a mezioborově

Zapojujeme obyvatele

Hledáme potenciál a hodnotu místa

Navrhujeme v celé ČR

Přibližujeme lidem profesi architekta

Máme nadhled

Jsme nadšenci

Naše snaha má za cíl pomáhat obcím a jejich obyvatelům.

Pomáháme obcím a obyvatelům

Jsme součástí sociálně inovačního projektu Místa z blízka jako specialisté na architekturu a urbanismus na Lounsku, Podbořansku, Sokolovsku a Ašsku.

Manuál pro města a obce

Chceme, aby vedení obcí mělo skutečný
přehled v oblastech urbanismu, architektury,
krajiny a zapojení obyvatel. Pojďte nám pomoci!

Rekonstruujeme památky

Zajímáme se o rekonstrukci památek. Vycházíme z hodnot z historie. Zakládáme neziskovou organizaci, která
rekonstruuje zničené památky
v obcích a městech.

Analyzujeme data umělou inteligencí

Startujeme vědecko-výzkumný projekt,
který pomocí umělé inteligence
analyzuje mezioborová data
a predikuje vývoj sídel a krajin.

Naši klienti o nás říkají:

Společnost City Upgrade, složená z mladých architektů, zpracovávala pro naší obec „Vizi rozvoje…“ jejího dalšího rozvoje. 

Oceňujeme jejich přístup ke zpracování tohoto dokumentu, kterému předcházel  rozsáhlý průzkum mezi obyvateli obce ale i její historie. Výsledná „Vize“ tak reaguje prakticky na všechny podstatné aspekty života obce a citlivě navazuje na minulost. Přitom přinesla řadu netradičních, ale velmi inspirativních způsobů jejich řešení. Současně, kromě vlastních návrhů urbanismu obce, navrhuje i řadu drobných prvků a mobiliář, který zajímavě dokresluje celek.

Jsme si vědomi toho, že realizace „Vize“ není něco definitivního, ale dává obci dobrý základ pro dlouhodobý program jejího rozvoje. V současné době již zahajujeme přípravu revitalizace jedné z částí obce kolem rybníka, který již na „Vizi“ navazuje.

Marie Žiliková, starostka obce Dobřejovice

Spolupráce s architekty z firmy Cityupgrade byla skvělá. Jsou to velmi slušní, spolehliví mladí lidé plní dobrých nápadů. Domnívám se, že každá obec či město se bez vizí budoucího rozvoje jen težko obejde. Pokud tedy zvažuje, že se do něčeho takového chcete pustit, jsou pro oni Vás určitě tou správnou volbou. Pak už je jenom na Vás, kde obstaráte finance na realizaci tak skvělých návrhů.

Ing. Josef Novák, starosta obce Sibřina

Mám-li se stručně vyjádřit k dosavadní spolupráci mezi sdružením City Upgrade a městem Česká Kamenice, pak řeknu: toto sympatické uskupení mladých a nadějných architektů nabízí našemu městu pomoc při poctivém promýšlení konceptů jeho dalšího rozvoje a předkládá nám nepřeberné množství smělých vizí i pozoruhodných nápadů zachycených v soustavě architektonických studií. To vše s jejich věrohodnou a upřímnou touhou o citlivé navázání dialogu se zdejším prostorem a lidem, o pochopení a kultivaci místa našeho domova. Kvalita díla, které vzniklo z této prvotní spolupráce, mne utvrzuje v tom, že město vykročilo správným směrem, a že si na tuto cestu zvolilo dobrého druha.

Martin Hruška, starosta města Česká Kamenice

100

Mohli jste nás potkat ve více jak stovce obcí po celé ČR.

10

Deset let zlepšujeme svět!

14

Pracujeme ve všech 14 krajích České republiky.

8

Ze 12 architektonických soutěžích jsme byli odměněni v 8 soutěžích, 4x prvním místem.

Máme nekonečně nápadů právě pro vaši obec!