Otevřená strategie Třeboně

https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/

Ideou projektu otevřené strategie města Třeboně je zapojení odborníků a obyvatel města do přemýšlení a formování jeho budoucnosti. Strategie je webovou stránkou, která je všem dostupná. Jde o vytvoření společného názoru odborného i laického. Součástí strategie byla také anketa s obyvateli města formou dotazníků. Ve strategii byly řešeny okruhy architektury, rozvoje turistického ruchu, lázeňství, kultury a také okrajově téma dopravy. Strategie je napsána čtivou formou, tak aby byla přístupná a pochopitelná co největšímu počtu lidí. Součástí jsou také interaktivní mapy, které se dají měnit a upravovat. Architektonická část byla rozdělena do několika logických celků- území ve městě. Ke každému celku byly přiřazeny jednotlivé řešené objekty, které se v tomto území nachází. Těm se pak věnuje jednotlivý text. V textu jsou přímé odkazy na související témata. 

Pro kompletní představu, jak strategie funguje a vypadá je nutné jít na stránky strategie. www.strategietrebone.cz


https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/

webová stránka, prohlížení strategie v ortofoto mapách s popisky, detail řešení centrahttps://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/dotaznik-pro-obany-Tebon
anketa, anketní lístek byl doručen všem obyvatelům Třeboně do schránekmísto: město Třeboň
zadání: zpracování strategie na prodloužení turistické sezóny 
stupeň PD: strategie
rok vypracování:
 2010
doba vypracování: 4 měsíce
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Ondřej Vosátka, Miroslava Chytilová
spoluautoři: obyvatelé města Třeboně
supervisor: Jaromír Kročák
zpracování: webová stránka
https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/
webová stránka, prohlížení strategie v ortofoto mapách s popisky

https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/
anketa, informační leták o probíhající anketě pro obyvatele Třeboně 
https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/
webová stránka, prohlížení strategie v ortofoto mapách s popisky 

https://sites.google.com/site/otevrenastrategiemestatrebon/beseda
detailní řešení, budovy v historickém centru v majetku města