Městys Strunkovice nad Blanicí


Pro obec zpracováváme studii revitalizace hlavního náměstí


Město Starý Plzenec

http://www.staryplzenec.cz/

Pro město jsme vypracovali Soustavu studií, což je komplexní architektonicko- urbanisticko - turistické řešení městaMěsto Česká Kamenice


Pro město Českou Kamenici jsme vytvořili komplexní rozvojovou soustavu studií, které předcházel dotazník, jenž měl zjistit potenciál města a identifikovat nápady místních obyvatel. 

Soustava studií celého města bude dále rozšířena o několik konkrétních detailních studií, které budou v blízké budoucnosti realizovány.
                                                                 
Potenciál města :

Soustava studií :
Část 1


http://www.chabarovice.cz/

Pro město Chabařovice jsme vypracovali dvě studie sportovně odpočinkových prvků pro mladou generaci a v současné době začínáme pracovat na navazující výkresové dokumentaci 
Obec Dukovany

Pro obec jsme vypracovali Otevřenou strategii. Strategie byla zásadně řešena ve 3 okruzích a to rozvoj obce Dukovany v oblasti architektury a urbanismu, turismu a prezentace obce. Ostatní části byly řešeny jen základně a jsou připraveny na další rozšíření obyvateli obce nebo odborníky.

Otevřená strategie obce Dukovany

Pro obec Dukovany jsme také vytvořili objekt: Kříž- bránu na kopci za obcí, na místě původního kříže, který byl přesunut.

Kříž- brána

Tento kříž obec mimo jiné prezentuje v zahraničních a českých webových serverech týkajících se architektury, časopisech a knihách i mimo tuto oblast. Byl vystaven na významné mezinárodní výstavě- International 2010 Piranesi Award ve slovinském Piranu a v Národní Galerii Praha- Grand Prix Obce architektů. Také vyšel v prestižním korejském časopise o současné kvalitní architektuře.


Zároveň jsme pro obec Dukovany vypracovali 3D model obce. Tento model je detailně vymodelován a otexturován, najdete zde i menší objety v obci (kříže kapličky) a stromy. V modelu jsou umístěny důležité popisky, které jsou obrovskou výhodou pro turisty, investory a občany. 

3D model obce

Také jsme značně rozšířili Wikipedii obce a vložili do map fotografie obce. Tato prezentace obce na webu je velmi důležitou pro turistický ruch a povědomí o obci.

V současnosti s obcí řešíme obnovu veřejného prostranství kolem kostela sv. Václava a v budoucnu projektovou dokumentaci na venkovskou rozlučkovou síň na místním hřbitově. Do budoucna budeme s obcí Dukovany spolupracovat při realizaci strategie obce.  
Obec Jenišovice
                     
                     http://www.jenisovice.cz/

Pro obec zpracováváme řešení rozšíření centra obce s návrhem prostranství kolem kostelaMosty u Jablůnkova

http://www.mostyujablunkova.cz/

Pro obec vypracováváme urbanistické řešení středu obceObec Roseč

http://www.ze-vzduchu.cz/component/phocagallery/category/592-rosec?Itemid=30
Pro obec jsme vypracovali Soustavu studií, což je komplexní architektonické řešení obceMěsto České Velenice

http://www.velenice.cz/

Pro město jsme vypracovali Soustavu studií, což je komplexní architektonicko-urbanisticko- turistické řešení města. Nyní pro město vypracováváme studii úprav hřbitovaMěsto Třeboň

http://www.mesto-trebon.cz/

Pro město jsme vypracovali Otevřenou strategii. Ta je jedním z výstupů projektu Města v rozletu, realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká republika 2007 - 2013. Finální dokončení strategie bylo 28. 4. 2012

Strategie je také zveřejněna na serveru zabývající se architekturou v Jižních Čechách.

CBArchitektura, Otevřená strategie Třeboně


Město Slaný


Pro královské město Slaný jsme vypracovali studii, která řeší objekt slánského pramene a jeho propojení se Slánskou horou. Realizace se plánuje na rok 2013.Město Lišov

Pro město jsme vytvořili studii náměstí Míru. Ta byla prezentována na lišovských slavnostech 10. září 2011. 

Lišov město nábytku PDF

Studie byla také zveřejněna na serveru zabývající se architekturou v Jižních Čechách.

CBArchitektura, studie náměstíMěsto Lanžhot


Pro město jsme vytvořili studii sportovně odpočinkového areálu.
Město Vsetín

www.vsetin.cz

Pro město Vsetín zpracováváme architektonicko -urbanistické řešení centra města
Vendryně

http://www.vendryne.cz/
Pro obec jsme vypracovali urbanistické řešení centra obceMěstys Davle

http://www.obecdavle.cz/

Pro městys Davle vypracováváme Soustavu architektonických studií Obec Močovice

http://www.mocovice.ic.cz/

Pro obec Močovice jsme vypracovali Soustavu studií. Jedná se o 40 architektonických a urbanistických projektůObec Sibřina a Stupice

http://www.sibrina.cz/obecni_urad.htm

Pro obec Sibřinu a Stupice  momentálně vypracováváme komplexní řešení obce- Soustavu studií.


 

Obec Dobřejovice

http://www.dobrejovice.eu/

Pro obec Dobřejovice jsme vypracovali komplexní architektonické a urbanistické řešení - Soustavu studií. 
Obec Libice nad Cidlinou


Pro obec jsme vytvořili komplexní rozvojovou soustavu studií, která řeší historickou část obce. 
Nyní pracujeme na další dokumentaci. Městys Všetaty

Pro obec Všetaty jsme vytvořili studii a prováděcí dokumentaci na úpravu Sadů Jana Palacha. Realizace proběhne v roce 2013.

Sady Jana Palacha studie PDF

Obec Hrubá Vrbka

Pro tuto horňáckou vesnici jsme vytvořili studii autobusových zastávek, které budou vycházet z tradiční architektury zdejších unikátních komor a stodol. Zároveň se bude jednat o stavby, které reflektují dodnes živé tradice jako je například tradiční zpěv a hudba. Spolu s tímto se řešila logika fungování celé obce a zpřístupnění zajímavostí pro turisty. Studie také řeší vytvoření a umístění prostoru menší univerzální síně pro potřeby obce atd.       

Hrubá Vrbka  architektonické studie obce PDF