Soustava studií pro město Česká Kamenice


studie rozkliknutelné v mapě na vlastních webových stránkách

řešení prostoru pod kostelem- dva menší bytové domy

řešení umístění sochařských objektů v centru města

řešení vestavby restaurace do hradu nad městem

řešení úpravy v okolí jezírka v historické vilové čtvrti

jeden z jedenácti potenciálů města - Lázně krajiny Járy Cimrmana

nové spojení centra města s krajinou - nová zelená trasa

dotazník odeslaný poštou všem obyvatelům města
místo: Česká Kamenice
zadání: vize města - potenciál města a soustava studií
počet řešených oblastí: 60
rok vypracování: 2012 - 2013
autoři: Ivo Pavlík, Lucie ChytilováVize rozvoje města Česká Kamenice se snaží  konkrétně identifikovat potenciál města. Tedy toho v čem je město unikátní, či v čem by město mohlo unikátní být. Tento potenciál je důležitý jak pro turistický ruch, tak i pro místní lidi, kteří se s městem musí identifikovat, s městem žít a na město být hrdí. Vzniklo tedy 11 různých nevyužitých potenciálů.

Díky identifikaci těchto potenciálů mohlo vzniknout mnoho jednoduchých architektonických studií, které konkrétně řeší místa ve městě a okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá a měla by primárně zachovat a dále podpořit městskou strukturu centra města, podporovat pobyt lidí ve městě a jejich pěší pohyb.  Jedná se jak o levnější řešení tak i dražší a složitější.  Je totiž třeba si uvědomit, že Vize města nevzniká na 4 nebo 10 let, ale na desítky let dopředu.  Totiž město, které má svoji vizi může někam směřovat. Nemusí jen přešlapovat na místě.


řešení úpravy a nového propojení parku


vlastní webové stránky Vize rozvoje města 

řešení úzké dlouhé proluky v centru města- sportovní proluka

řešení odstranění původní jednoty a stavba nového domova seniorů u řeky

zastavění proluky v centru objektem mediatéky-knihovny-IT uzlu města

řešení úpravy koryta řeky a okolí 

návrat mělkého vodního náhonu do centra města

zpřístupnění podzemních nacistických továren a vytvoření muzea věnující se tomuto tématu v centru města