Úprava sadů Jana Palacha

Studie se vyjadřuje pomocí symbolů, které jsou jako jednotlivé prvky vloženy do místa parku. Je zde položený velký strom "padlý". Můžeme se jen domnívat a přemýšlet, jaký je jeho význam....  Mobiliář k sezení je uzpůsobený tak, aby navozoval různou atmosféru a také byl využíván různými lidmi (maminky s kočárkem pozorující si hrající děti, mladí lidé hledající soukromí, apod.). Je zde nově navržena lávka přes potok, původní cesty byly zachovány pouze zpevněny mlatem, na vybrané strany byly umístěny jednoduché prvky podporující dětskou představivost. 


řešení mostku v parku

místo: Všetaty (Středočeský kraj)
zadání: úprava parku, vložení mobiliáře, rekonstrukce mostku, hrací prvky
stupeň PD: studie, dokončena dokumentace pro provedení stavby
rok vypracování: 2012
autoři: Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Vratislav Ansorge, Ilona Žitnáková


Prohlédněte si kompletní dokumentaci na ISSUU jako knihu

padlý strom

celková situace řešeného území