"Dvůr Holasovice" 1. místo v architektonické soutěži

K soutěžnímu návrhu č. 1 se porota poměrem hlasů ..pro.5.:..proti...0:.zdrželo se..0 - usnesla, že soutěžní návrh číslo 1 bude ve druhém kole soutěže hodnocen na 1. místě.  

Návrh č. 1 se vyznačuje citlivým propojením původní zástavby dvora s novými objekty a  s jejich výrazem. Dvůr příhodně propojuje s ostatními částmi obce . Zachovává celistvost  1. nádvoří, otevírá jej do návsi a vstup uvozuje kaplí s předprostorem, doplněným  vzrostlou zelení. Umístění obecního úřadu mezi kaplí a stodolou 2 vhodně uzavírá 1.  nádvoří a doplňuje o funkce, které nebudou v rozporu s obytnou povahou sousedního  objektu. Stodolu 2 návrh pojal jako invenční kontrast mezi torzem původní stodoly a  dřevostavbou s byty. Porota ocenila práci s prostory, vzniklými mezi novým objektem a  torzem stodoly 2, navrženými jako zázemí bytů. Venkovský charakter 1. nádvoří  podtrhuje vodní nádrž se skupinou stromů. Vedení vodních paprsků k nádrži bude nutno  vzhledem na spád terénu propracovat. 
   Panel z prvního kola architektonické soutěže "Dvůr Holasovice"