Lokace:

Dobřejovice

Investor:

Obec Dobřejovice

Náplň práce:

Vize a Strategie

Obsah

Dobřejovice – vize rozvoje obce

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade