Projekt komunitního domu seniorů nás provází již několik let. V architektonické soutěži na řešení celého historického dvora v Holasovicích jsme získali 1. místo. Komunitní dům seniorů jsme navrhli jako vestavbu do stávající stodoly. Stodola však byla zbourána, a tak jsme vymysleli nový návrh novostavby, která však respektuje hmotu původní stodoly. Následovala tvorba projektové dokumentace. Na začátku roku 2020 byla zahájena výstavba.

Idea: kontakt mezi starým a novým, starými a mladými

Dvůr je dle našeho názoru nejdůležitějším prostorem obce. V místě vnímáme nejen historickou a urbanistickou hodnotu, ale také možnosti propojení, které dvůr poskytuje. Tato spojení jsou hlavním tématem projektu. Neopomíjíme ani průhledy a návrat původních prvků nádvoří.

Komunitní bydlení pro seniory má za cíl zpříjemnit a usnadnit seniorům život. Senioři by neměli žít osamoceně, proto je v domě navrženo několik vhodných míst k setkávání. Každý senior má své soukromí ve svém bytě, případně na zahrádce nebo balkonu. Senioři se mohou potkávat téměř všude mimo pobyt ve svém bytu. Již při příchodu do domu je vidět na společný dvorek, který je obklopen společenskými místnostmi. V domě je navrženo celkem 14 bytů.

Výrazným prvkem domu je dřevěná laťová fasáda, která zcelí hmotu objektu, stíní a zároveň propouští světlo.

 

 

 

Realizace:

2021

Lokace:

Holasovice

Investor:

Obec Holasovice

Náplň práce:

Realizace
Soutěž
Studie

Obsah

zahájení výstavby předcházel archeologický průzkum s úspěšným nálezem

pohled na jihovýchodní fasádu, na které bude umístěna předsazená konstrukce balkonů

fasáda s velkými okny hlavním obytných místností

společenské místnosti jsou soustředěny kolem společného dvorku, venkovní a vnitřní prostory budou propojeny velkými okny

výhled z bytu v patře na historickou sýpku

každý detail je třeba pečlivě promyslet

kamenná valounová dlažba před vstupem propojuje plochu celého dvora

hlavní vstup - jako vrata na stodole

pohled z obytné místnosti v 2. NP

kuchyň v garsonce

jihovýchodní fasáda s balkony a stíněním z latí

severozápadní laťová fasáda

celkový pohled na návrh novostavby domu seniorů

návrh společného dvorku - klidné místo k setkávání

vstupní severozápadní fasáda orientovaná do dvora

jihovýchodní fasáda, kam jsou orientovány hlavní obytné prostory bytů

konstrukce balkonů a teras s dřevěným laťováním

společenská místnost prosklená do dvorku

pohled ze schodiště ve společenské místnosti

vstupní chodba k bytům

situace dvora a návaznosti na okolí

nadhled návrhu večerního osvětlení

soutěžní návrh - pohled ze dvora

soutěžní návrh - vestavba do stodoly

soutěžní návrh - půdorys 1. NP

soutěžní návrh - půdorys 2. NP

soutěžní návrh - příčný řez

soutěžní návrh - podélný řez

soutěžní návrh - pohled

soutěžní návrh - pohled

Holasovice – komunitní dům seniorů

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade