Mikulčice – denní stacionář

Rychlá skica denního stacionáře pro seniory a zázemí pro údržbu obce

Obecní úřad obce Mikulčice se nachází na návsi, v samém jádru obce. Slovácká lidová architektura, v obci stále místy zachovaná, bývala reprezentována především sedláckými a rolnickými staveními, upravenými předzahrádkami, malovanými žudry a modrými podrovnávkami. Urbanismus obce je charakteristický okapovou orientací domů, které stojí na okraji pozemku a určují tak jasné rozmezí mezi veřejným a soukromým prostorem. Domy jsou dostavovány do tvaru písmene L, U a T podél dlouhých pozemků a zahrad. Obecní úřad však tento řád porušuje, je z uliční čáry odsunut, vytváří před sebou předprostor a akcentuje tak svou dominanci. Na parcely kolem obecního úřadu č. 28 a č. 29/1 umisťujeme denní stacionář pro 10-12 seniorů a zahradní dům jako zázemí pro údržbu, sklady a zastřešenou garáž.

Lokace:

Mikulčice

Investor:

obec

Náplň práce:

Skica

Obsah

Mikulčice – denní stacionář

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade