Podhradí – skica veřejných prostranství

skicování veřejných prostorů obce v rámci mezioborového projektu Místa z blízka

Lokace:

Podhradí

Investor:

FDV - Místa z blízka

Náplň práce:

Skica
Detail projektu

Obsah

Podhradí – skica veřejných prostranství

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade