Šumavské břehy – Resort Lipno

Horská louka, jezero mezi kopci, písečná pláž u „českého moře“. Horská chalupa, náves. Místo klidu i setkání obyvatel. Kultura a příroda. To vše lze zažít v prostranství, které navrhujeme.

48°44'10.340" S.Š, 14°5'59.466" V.D.

Čím je Šumava nezaměnitelná? Jak ji poznáme? Má v sobě element vody od zurčících sotva znatelných potůčků po vurácející peřeje. Má křivolaká rozhraní, klikatící se lávky nad slatěmi, ostré břehy potoků, shluky chalup. Má divoké louky a pestrou paletu barev, mnoho vůní a zvuků.

Naše návštěvy místa v Černé v Pošumaví doprovázely stále podobné pocity. Fascinace panoramatem ohraničeným vodní plochou, přímořský pocit z pláže umocněný jemnými vlnkami. Areál ve formě krajiny, jakési hlediště pro dění na pláži. Tajemná drsnost Šumavy s typickými materiály (kámen, dřevo), rozlehlé louky, les, volně vsazené šumavské chalupy snášející se do údolí. Opěrné zídky z volně ložených kamenů, rozhraní, meze. Zástavba vrostlá do krajiny, organická a přirozená. Rozličnost míst pro individualitu člověka. To jsou zdroje, ze kterých jsme čerpali a které jsme do návrhu vtiskli.

Zajímalo nás rozhraní hor a horského jezera s pobřežím, pláží malého moře. Jako u všech našich projektů se snažíme čerpat z historie místa a vytvářet pokud možno přirozenou atmosféru. Místo vrostlé do krajiny, kam se chceme vracet, protože zde odpočívá naše srdce.

Nechceme vytvořit pouze místo individuálního odpočinku – ale také místo setkávání, areál pro zdejší i „cizáky“, který by snesl srovnání s fungováním malé horské vesničky, včetně možnosti poskytnout její služby. Vždyť při pohledu na blízkou Černou v Pošumaví je patrné, že právě zde se odehrává a bude odehrávat život obce.

Právě proto s nabídnutým prostranstvím pracujeme v principech návrhu, které lze přirovnat návrhu malé obce – předkládáme hierarchii veřejných prostranství od ryze společenských (pláž a náves, linka kolem obecní cesty) po soukromé (zahrady apartmánů, domů). Náš návrh nedefinuje – spíše nabízí. Je pružný – umožňuje uzpůsobit řešení konkrétním potřebám uživatele, případně i ekonomice projektu. Je maximálně etapizovatelný. Snažíme se eliminovat a drobit velké funkční celky na menší části jak z důvodu měřítka a hodnot území, tak z důvodu rozličnosti prostor i staveb.

Nenavrhujeme prvoplánově vodní rezort. Rozmanitě orientujeme nejen k vodě, ale zahrnujeme přítomnost lesa a oddělenost od zbytku obce – svůj vlastní svět. Tvoříme obec v obci – nechceme vytvořit velký stejnorodý areál – spíše vytváříme vesničku v krajině. Komplex autentických prostředí.

Domy usazujeme do terénu jako kameny do krajiny, sedí na vrstevnicích a tváří se, jako by zde byly odjakživa. Jejich umístění ale není náhodné. Každý má svůj individuální smysl, svůj výhled, svá záda, své napojení na okolí.

Malujeme kus šumavské krajiny jako pozadí horského jezera.

Lokace:

Černá v Pošumaví

Investor:

FPR Group

Náplň práce:

Soutěž
Studie

Obsah

Urbanismus

S osou místní komunikace vytváříme nové pobřeží. Klikatou linii (opěrnou stěnu) ohrazující veřejné – obecní rozhraní, na které osazujeme budovy. Tato linie ústí do „návsi“ – veřejného prostoru pro setkávání lidí, které slouží také jako hlavní vstup, recepce. Může zde probíhat koncert, mohou zde být stánky se zmrzlinou, trh, odehrávají se zde místní slavnosti. Jde o hlavní prostor, zde vstupujeme do celého území.

Nad touto linkou osazujeme apartmánové domy – v kontaktu s vodou, gradují kolem veřejného života. Dále se hmoty směrem k lesu drobíme a rozesíváme na soukromé rezidence – chalety. Respektujeme měřítko krajiny a tak mezi domy vznikají přirozené křivolaké cestičky, prostupy, ale i louky a zákoutí. Pokud možno co nejvíce respektujeme terén.

Pláž uvažujeme v podobném schématu, jaké funguje dnes, které bychom navrhovali revitalizovat. Podél cesty a cyklostezkou zelený pás. Zde se odehrávají sportovní aktivity, pikniky, ale také sem může zavítat pouť nebo cirkus. Pod ní klasická pláž – písečnou plochu protkáváme sítí dřevěných chodníků. Mezi nimi slunečníky, volné plochy pro hry. Rádi bychom eliminovali rozličné buňky a stánky, které přesouváme blíže k cestě a „návsi“. Na pláži vidíme pouze pevný, uzavíratelný bar.

Prostranství mezi apartmánovými domy a chalety je zamýšleno jako intimní, soukromé, pro místní rezidenty a návštěvníky. Prochází jím strouha na dešťovou vodu s vlhkomilnou vegetací, kameny. Vzniká zde místo k setkání, odpočinku v klidu. Určeno je také k opékání či grilu. Občas zde můžeme potkat srnku nebo ovci.

Celé území a jeho charakter se opírá o jednotné materiály – kámen kamenných zídek, dřevo lesa, pohledový beton jako skála a drsnost pobřeží, sklo. Povrchy jsou vydlážděny, z mlatu anebo šlapáky, které zachovávají přírodní charakter, ale přitom naznačují cestu. Velká většina vnějších ploch je zelená. Mezi jednotlivými částmi velkého apartmánového domu potom vede dřevěná pěšinka posazená citlivě v terénu.

Domy

Domy osazené v území uvažujeme jako kámen položený v trávě, horskou chalupou se soudobou formou s otevřenými a variabilními dispozicemi. Každý má své soukromí, své výhledy na vodu nebo do krajiny

Apartmánové domy

Apartmánové domy jsou navržení s velkorysými dispozicemi obracejícími se k vodní hladině Lipna. Navržené dispozice nepovažujeme jako jasně definované.

Velký aparmánový dům s wellness a restaurací

„Hotel“ navrhujeme jako vygradování fronty apartmánových domů. Jeho hmota je rozdrobena na měřítko apartmánových domů s nabídkou komfortu přístupnosti a doplňkových služeb. Dva objekty nejvzdálenější vodě jsou “separé”, mohou být proměněny v mezonery/chalety, navíc mohou využít příjezd horní cestou a využívat mít vlastní parking – nejsou napojeny pod zemí.

Při příchodu/příjezdu se v přízemí v prostoru „návsi“ dostanete do recepce, odkud se dá projít do wellness nebo do apartmánových domů, případně do restaurace. Dále jsou z návsi přístupné kolárny, obchodní jednotka (např. půjčovna vybavení…), veřejné toalety, je zde také průhled do podzemní části wellness. V podstavě se kromě těchto funkcí nachází podzemní parkování. V patře nad ním už restaurace a samotné apartmány.

Chalety

Chalety jsou navrženy jako jednojednotkové nebo dvojednotkové. Společenské místnosti jsou otevřeny přes obě podlaží. V druhém patře se tak naskytuje možnost vybudovat oddělené ložnice  nebo velké otevřené patro na spaní. Každý chalet a jeho varianta bude dobře sloužit jinému typu majitele nebo návštěvníka.

Dopravní řešení

Cestu, která vede podél pobřeží, uvažujeme již s cyklostezkou, která zde má do budoucna vzniknout a myslíme, že bude vítaným oživením území. Na druhé straně cesty vznikají šikmá a podélná parkovací stání pro obyvatele i návštěvníky. Z cesty také vedou vjezdy do podzemních garáží do všech apartmánových domů. Za navrhnovanou hranou, která odděluje prostory mezi domy od silnice, se nachází prostor pro pěší. Výjimkou je nově navržená cesta ve zklidněném režimu, navazující nastávající cestu, kterou navrhujeme podstatně klikatější než v současnosti a počítáme také s jejím mírným rozšířením. Tyto cesty by měly sloužit pouze pro residenty a mít také tomu vhodný povrch – například vodopropustnou dlažbu. Zde se auta pohybují nízkými rychlostmi. Chalety mají svá parkovací stání na pozemku.

Etapizace

Etapizace odpovídá zadání. V rámci první etapy je navržen apartmánový dům o 14ti jednotkách. V rámci druhé etapy potom druhý menší apartmánový dům, 13 chaletů, 3 dvojchalety a také společná veřejná prostranství. V zadání definovanou etapizaci lze dále atomizovat, hlavně u stavby Chaletů, ale i ostatních staveb.

Šumavské břehy – Resort Lipno

48°44'10.340" S.Š, 14°5'59.466" V.D.

On-line verze:

https://cityupgrade.cz

City Upgrade